Functies indelen met FWG VVT

Locatie FWG Advies, Utrecht
Duur: middag, inclusief lunch
Prijs € 299,- per deelnemer


De inhoud van de trainingen in 2017 zijn gelijk aan de eerder gehouden trainingen van 2016 en de introductiebijeenkomsten in november/december 2015. Heeft u deze bijgewoond, dan hoeft u de training dus niet meer te volgen. 

Deze training zowel bedoeld voor toepassers van FWG VVT als voor IBC-leden in de VVT-branche. Voor specifieke IBC-materie kunt u als IBC-lid in de VVT-branche deelnemen aan de reguliere training 'Professioneel werken als IBC'. Deze is zowel geschikt voor IBC's waarvan de bezwaren gestoeld zijn op FWG 3.0 als op FWG VVT.

Naar de training 'Professioneel werken als IBC'

In de training ‘Functies indelen met FWG VVT’ krijgt u enerzijds inzicht in het waarom, wat en hoe van deze nieuwe manier van indelen en anderzijds leert u om zelf functies correct in te delen met FWG VVT.

Ter toelichting: in de cao VVT 2014-2016 is onder meer de afspraak gemaakt om per 1 januari 2016 over te gaan op een andere vorm van functies indelen. Het afgelopen jaar heeft FWG in samenwerking met alle betrokken partijen gewerkt aan een toekomstbestendige uitwerking en realisatie hiervan: het systeem FWG VVT. Per 1-1-2016 kan op basis van de cao VVT-bepalingen alleen nog ingedeeld worden met FWG VVT en vervalt de toepassing van FWG 3.0 voor VVT- organisaties.

Doel en doelgroep

Door zelfstandig en in groepsverband functiebeschrijvingen te analyseren, leert u:

 • de in te delen functies in uw organisatie te vergelijken met kaderteksten, niveau-onderscheidende elementen en ijkfuncties in het systeem;
 • de keuze voor uw indelingskeuze te beargumenteren.

Na deze training kunt u in de praktijk aan de slag met het zelf toepassen van FWG VVT.

Doelgroep
Zowel toepassers van FWG VVT (HR-managers, startende en ervaren HR-adviseurs, FWG procesverantwoordelijken, leidinggevenden en adviseurs van licentiebureaus) als IBC-leden in de VVT-branche.

Uw instapniveau
Medewerkers in de zorg, die te maken hebben of krijgen met vraagstukken op het terrein van functiewaardering, vacaturestelling en organisatieontwerp, en zich het werken met FWG VVT eigen willen maken. Naast HR-medewerkers daarom ook leidinggevenden en IBC-leden. 

De leerdoelen op een rij

Wat u gaat leren

Kennis:

 • Kennen van het doel van functies indelen, de rangordening van functies naar relatieve zwaarte.
 • Kennen van het doel van FWG VVT (cao VVT-afspraak).
 • Kennen van de samenhang tussen FWG VVT en FWG 3.0.
 • Kennen van de implicaties van indelen met FWG VVT op uw huidige functiehuis.
 • Kennen van de nieuwe stappen in het indelingsproces, de betrokken partijen/rollen en het gebruik van kernfuncties, kaderteksten,   niveaubepalende elementen en ijkfuncties.
 • Kennen van de voornaamste verschillen in niveau-onderscheidende elementen en aspecten daarbij, die discussie kunnen opleveren.
 • Kennen van de vuistregels bij de gewijzigde aanpak van functie indelen.
 • Kennen van de mogelijkheden van FWG VVT, anders dan het indelen van functies.

Vaardigheden:

 • Kunnen indelen op basis van een functiebeschrijving volgens de processtappen, waarbij rekening wordt gehouden met gebruikte terminologie, beargumentering van keuzes voor niveau-onderscheidende elementen, motivatie voor de indeling en de consistentie binnen het functiehuis.
 • Kunnen beargumenteren en toelichten aan leidinggevenden en medewerkers waarom bepaalde keuzes zijn gemaakt.
 • Kunnen toepassen van de andere gebruiksmogelijkheden van FWG VVT.

Opbouw programma en werkwijze

Agenda

1. Introductie & kader FWG VVT
- aansluiten bij ontwikkelingen in de branche (vraaggerichte zorg, ruimte voor professional, vakmanschap)
- cao afspraak – vereenvoudigde vorm van indelen
- samenhang FWG 3.0 en FWG VVT

2. Theorie & praktijk:
- kader: achtergrond bij deze vorm van systeemtoepassing, de  opbouw van het systeem en werkwijze
- bestandsinhoud FWG VVT
- stappen in het beredeneerd indelen
- casuïstiek: indelen met FWG VVT
- casuïstiek: motiveren van indelingsvoorstellen

- casuïstiek: beoordelen van bezwaren op indelingsvoorstellen

3. Overige aspecten, evaluatie en verankering:
- helpdeskadvies

- deskundigenoordeel
- overige gebruiksmogelijkheden FWG VVT
- evaluatie eigen leerdoelen
- aandacht voor certificering, registratie en vervolg      

Werkwijze
De nadruk ligt op het werken met het systeem. Na de inleiding maakt u zich de materie eigen via individuele en groepsgewijze oefeningen en het bespreken van casuïstiek. We putten daarbij uit casuïstiek uit onze eigen, en bij voorkeur ook uit uw, praktijkervaring. We nodigen u uit om tijdens de training vragen te stellen en casuïstiek in te brengen.

Praktisch

Faciliteiten & cursusmaterialen
Alle benodigde faciliteiten, apparatuur en lunch worden verzorgd door FWG Advies. U ontvangt  notitiemateriaal, een cursusmap, kopieën van de casuïstiek, hand-outs en relevante FWG-publicaties. U ontvangt daarnaast een bewijs van deelname na afloop van de training.

Voorbereiding
Wij vragen elke deelnemer voorafgaand aan de training een intakeformulier in te vullen.

Opleidingsduur
Eén dagdeel (4 uur).

Aantal deelnemers
Maximaal 12.

Open inschrijving
Locatie: FWG Advies, Lunettenbaan 59, Utrecht


In-company
Het is mogelijk het programma en de casuïstiek aan uw wensen aan te passen en de training op uw locatie te organiseren.

 
Hebt u nog vragen over de inhoud van het programma, de mogelijkheden voor een in-company training of wenst u bijvoorbeeld advies over welke training het best bij uw opleidingsvraag past? Neemt u dan contact op met het FWG Servicepunt op nummer 030-2669 400. Wij helpen u graag bij het maken van de juiste keuze.Praktisch


 • Faciliteiten & cursusmaterialen
  Alle benodigde faciliteiten, apparatuur en lunch worden verzorgd door FWG. Elke deelnemer krijgt een cursus-
  map, schrijfmateriaal, syllabus, kopieën van de casuïstiek en hand-outs, relevante FWG publicaties en een bewijs van deelname na afloop van de training.

 • Voorbereiding
  Wij vragen elke deelnemer voorafgaand aan de training
  een intakeformulier in te vullen.


 • Opleidingsduur
  1 dagdeel (middag).


 • Aantal deelnemers
  Maximaal 12.


 • Locatie: 
  FWG Advies te Utrecht


 • In-company
  Het is mogelijk het programma
  en de casuïstiek aan uw wensen aan te passen en de training
  op uw locatie te organiseren.