Professioneel werken als IBC

Achtergronden, cao-procedures en het voorbereiden en houden van een hoorzitting

"De workshop nam bij mij veel onzekerheid weg om mijn rol bij een IBC te gaan pakken"

Locatie FWG Advies, Utrecht
Duur 1 dag; 9:30 tot 16:30 uur
Prijs € 499,00 per deelnemer


Het analyseren van bezwaarschriften, bepalen van ontvankelijkheid, leren stellen van de juiste vragen tijdens een hoorzitting, komen tot een deskundig advies en het afstemmen van samenwerking binnen de commissie en met P&O: tijdens deze workshop maakt u kennis met alle aspecten die bij het werk van de IBC komen kijken. Hierbij richten we ons op de meest actuele regels en procedures in de vigerende cao’s, het IBC-reglement en op het leren voorbereiden en houden van een hoorzitting in de breedste zin.

Deze module vormt een uitstekende en noodzakelijke basis om in de praktijk als lid van de IBC aan de slag te gaan. U bent na de training bekend met de relevante cao-procedures, begrijpt de toepassing ervan en bent praktisch voorbereid op uw rol in de commissie. 

Keuze-advies
Wanneer u vragen hebt over de inhoud van het programma of bijvoorbeeld advies wenst over welke training het best bij uw opleidingsvraag past, neemt u dan contact op via ons servicepunt op nummer 030 – 2669 400.
Wij helpen u graag bij het maken van de juiste keuze

Doelgroep en instapniveau

(Toekomstig) leden van de IBC en omdat tijdens de workshop uitgebreid wordt ingegaan op het verloop van bezwaarprocedures, is de workshop ook interessant voor leden van de OR of personeelsvertegenwoordiging, P&O-adviseurs en adviseurs van licentiebureaus.

Instapniveau
Functionarissen die zitting (zullen gaan) hebben in een Interne bezwarencommissie en reeds bekend zijn met en ervaren zijn in het indelen van functies met FWG 3.0 en/of FWG VVT.


Ingangseis
Ingangseis voor deze module is een bij FWG gevolgde workshop ‘Functies waarderen en indelen met FWG’ of vergelijkbaar vaardigheidsniveau, verkregen door praktijkervaring in het waarderen en indelen van functies.
Effectief participeren in de voorbereidingen, tijdens hoorzittingen en bij het adviseren is alleen mogelijk wanneer u zelf voldoende vaardig bent in het waarderen en indelen van functies met FWG 3.0.


De leerdoelen op een rij

Kennis:


 • Weten wat de taak/rol van de IBC is met betrekking tot behandelen van bezwaren omtrent beschrijving en (her)waardering;
 • Weten wat de samenstelling, reglement, rollen, werkwijze en relevante cao-procedures zijn;
 • Weten wat de invloed van de IBC is in trajecten van organisatieontwikkeling en trajecten van onderhoud aan het functiehuis.


Vaardigheden:


 • Kunnen voorbereiden van een hoorzitting: het analyseren van de functiebeschrijving en functiewaardering en het formuleren van sleutelvragen;
 • Kunnen participeren tijdens een hoorzitting (actief): vragen stellen, rekening houden met het zakelijke doel en omgaan met emoties;
 • Kunnen formuleren van een gemotiveerd advies.


Programma en werkwijze

 1. Introductie
 2. Theorie & praktijk:
  - Formele samenstelling, taak en rol van de IBC, het reglement en de positie van de IBC
  - Achtergronden bij de actuele cao-procedures, het verloop van bezwaarprocedures en het belang van deskundig advies
  - Casuïstiek: ontvankelijkheid, behandelen van bezwaar bij herbeschrijving
  - Casuïstiek: het voorbereiden en houden van een hoorzitting, het uitbrengen van advies
 3. Evaluatie en verankering:
  - Eigen leerdoelen
  - Aandacht voor certificering, registratie en vervolg


Na een korte inleiding maakt u, aan de hand van het individueel en groepsgewijs doen van oefeningen en het bespreken van casuïstiek kennis met de materie. Het voorbereiden en houden van een hoorzitting wordt met een rollenspel geoefend. We putten daarbij uit onze eigen praktijk en zo veel mogelijk ook uit uw praktijkervaring. We nodigen u uit om tijdens de training zelf casuïstiek in te brengen.Praktisch


 • Faciliteiten & cursusmaterialen
  Alle benodigde faciliteiten, apparatuur en lunch worden verzorgd door FWG. Elke deelnemer krijgt een cursus-
  map, schrijfmateriaal, syllabus, kopieën van de casuïstiek en hand-outs, relevante FWG publicaties en een bewijs van deelname na afloop van de training.

 • Voorbereiding
  Wij vragen elke deelnemer voorafgaand aan de training
  een intakeformulier in te vullen.


 • Opleidingsduur
  Eén dag.


 • Aantal deelnemers
  Maximaal 12.


 • Locatie: 
  FWG Advies te Utrecht


 • In-company
  Het is mogelijk het programma
  en de casuïstiek aan uw wensen aan te passen en de training
  op uw locatie te organiseren.