INZICHT IN DE APPLICATIE EN CAO-PROCEDURES, OEFENEN MET INDELEN EN MOTIVEREN

In deze training krijgt u inzicht in de achtergrond en werkwijze van FWG Gehandicaptenzorg, dat vanaf 1 april 2018 beschikbaar is. U leert hoe u hiermee functies kunt indelen. U analyseert functiebeschrijvingen en vergelijkt functies met kaderteksten, niveau-onderscheidende elementen en ijkfuncties in de applicatie. Daarnaast doet u in de training ervaring op met het beargumenteren van uw indelingsadvies. Tevens besteden wij aandacht aan de gewijzigde cao-procedures met betrekking tot functiewaardering.

Vanwege de geldende coronamaatregelen hebben wij besloten alle fysieke trainingen om te zetten in online trainingen. Bij in-company trainingen zoeken wij samen met de klant naar een passende oplossing.

Resultaten 

Na deze training:

 • kunt u zelf in uw eigen organisatie aan de slag met het toepassen van FWG Gehandicaptenzorg;
 • kent u het doel, de achtergrond en de rangordening van functies naar relatieve zwaarte;
 • kent u de stappen in het indelingsproces, de betrokken partijen/rollen en het gebruik van kernfuncties, kaderteksten, niveau-onderscheidende elementen en ijkfuncties;
 • kunt u indelen op basis van een functiebeschrijving volgens de processtappen, waarbij u rekening houdt met FWG-terminologie en de consistentie binnen het functiehuis;
 • kunt u uw keuzes gedurende het indelingsproces beargumenteren en toelichten aan leidinggevenden en medewerkers;
 • heeft u inzicht in de (impact van) gewijzigde cao-procedures gerelateerd aan functiewaardering;
 • kunt u bezwaren op indelingsvoorstellen beoordelen en hierover adviseren.

Programma: theorie en praktijk

De nadruk in deze training ligt op het werken met FWG Gehandicaptenzorg. Na een korte inleiding gaat u zelf en samen met vakgenoten aan de slag met het indelen van functies. Daarbij werken we met praktijkvoorbeelden uit de branche. Het programma ziet er als volgt uit:

Introductie en achtergrond FWG Gehandicaptenzorg

 • cao-afspraak – vereenvoudigde vorm van indelen en gewijzigde procedures;
 • samenhang FWG 3.0 en FWG Gehandicaptenzorg;
 • impact van indelen van FWG Gehandicaptenzorg op het huidige functiehuis.

Theorie

 • opbouw en werkwijze applicatie;
 • bestandsinhoud FWG Gehandicaptenzorg;
 • stappen in het beredeneerd indelen;
 • overzicht wijzigingen in FWG gerelateerde cao-procedures

Praktijk

 • oefenen met het indelen van functies;
 • oefenen met het motiveren van indelingsvoorstellen;
 • beoordelen van bezwaren op indelingsvoorstellen;
 • helpdeskadvies en bezwaarprocedures.

In-company mogelijk 

We kunnen het programma en de casuïstiek aan uw wensen aanpassen en de training op uw locatie organiseren. Neem hiervoor contact op met adviseur Sanne Wissink of ons servicepunt via 030 – 2669 400.

Tot slot

Wilt u naast de training Functies indelen met FWG Gehandicaptenzorg ook een training volgen om functies te kunnen beschrijven? Dan adviseren wij qua volgorde om eerst de training Functies indelen met FWG Gehandicaptenzorg te volgen en vervolgens de training Functies beschrijven.

Duur, locatie en kosten

 • Duur: een dagdeel (13.00-17.00)
 • Prijs: €299,00 per deelnemer (incl. lunch)
 • Locatie: FWG Progressional People, Lunettenbaan 59 te Utrecht

 

Voor wie

Toepassers van FWG  in de Gehandicaptenzorg (HR-managers, startende en ervaren HR-adviseurs, leidinggevenden en IBC-leden). U hebt te maken met functiewaardering, vacaturestelling of organisatieontwerp en wilt daarom leren werken met FWG Gehandicaptenzorg. Bent u IBC-lid, dan volgt u voor specifieke IBC-materie tevens de basistraining 'Professioneel werken als IBC'.

 

Voorbereiding

Een zekere basiskennis is essentieel voor deelname aan deze training. Ons advies is dat u beschikt over:
 

 • Basiskennis van functies en processen binnen zorgorganisaties in de Gehandicaptenzorg helpen u in de oefeningen om functies in te delen.
 • Basiskennis van functiewaardering helpt u om bepaalde begrippen en processen beter in hun context te plaatsen.

 

 

Vragen?

Adviseur Sanne Wissink is een van de trainers van de training Functies indelen met FWG Gehandicaptenzorg. Hebt u vragen over de inhoud van het programma of wilt u weten of deze training past bij uw opleidingsvraag? Neem direct contact op met Sanne of bel ons servicepunt via 030 – 2669 400.