DE REGELS EN OEFENEN MET EEN HOORZITTING

Deze basistraining vormt een uitstekende en noodzakelijke basis om in de praktijk als IBC-lid aan de slag te gaan. U bent na de training bekend met relevante cao-procedures, begrijpt de toepassing ervan en bent praktisch voorbereid op uw rol in de interne bezwarencommissie.

De fysieke trainingen in de FWG Academy zijn tot 1 januari vervangen door online bijeenkomsten.

Resultaten

Deze training geeft u een stevige basis om uw rol als IBC-lid te vervullen. Na deze basistraining:

  • weet u wat de taak/rol is van de IBC bij het behandelen van bezwaren bij functiebeschrijvingen en (her)waardering;
  • kent u de IBC-samenstelling, reglementen, werkwijze en relevante cao-procedures;
  • kunt u een hoorzitting voorbereiden, bezwaarschriften analyseren en sleutelvragen formuleren;
  • bent u in staat actief tijdens een hoorzitting te participeren, en met emoties om te gaan zonder het zakelijk doel uit het oog te verliezen;
  • kunt u een deskundig advies formuleren en motiveren.

"De workshop nam veel onzekerheid bij mij weg om mijn rol in de IBC te pakken"

Programma: theorie en praktijk

Tijdens deze workshop maakt u kennis met alle aspecten die komen kijken bij het werk van de IBC. We bespreken de meest actuele regels en procedures in de vigerende cao’s en het IBC-reglement. Daarnaast leert u een hoorzitting voorbereiden en houden. Het programma ziet er als volgt uit:

Theorie:

  • inzicht in formele samenstelling, taak en rol van de IBC, het reglement en de positie van de IBC;
  • achtergronden bij de actuele cao-procedures, het verloop van bezwaarprocedures en het belang van deskundig advies.

Casuïstiek:

  • ontvankelijkheid, behandelen van bezwaar bij herbeschrijving;
  • het voorbereiden en houden van een hoorzitting en het uitbrengen van advies (rollenspel).

In-company

We kunnen het programma en de casuïstiek aan uw wensen aanpassen en de training op uw locatie organiseren. Neem hiervoor contact op met adviseur Betty Nagtegaal of het Servicepunt via 030 - 2669 400.

Duur, locatie en kosten

Duur:      een dag (09.30 - 16.00 uur)

Prijs:       € 495,00 per deelnemer

Locatie:  FWG Progressional People, Lunettenbaan 59, Utrecht

 

Voor wie

(Toekomstige) leden van de IBC en leden van de OR of personeelsvertegenwoordiging en P&O-adviseurs die betrokken zijn bij bezwaarprocedures. Voor deze module is het belangrijk dat u voldoende vaardig bent in het indelen van functies met FWG 3.0 en/of FWG VVT. Daarom hebt u de training ‘Functies waarderen en indelen met FWG 3.0’, ‘Functies indelen met FWG VVT’ of 'Functies indelen met FWG Gehandicaptenzorg' gevolgd of in de praktijk uitgebreide vaardigheid opgedaan met het indelen van functies.

 

Voorbereiding

 Een zekere basiskennis en vaardigheden zijn

 essentieel voor deelname aan deze training.

 Basiskennis van, ervaring met en vaardigheden

 in het analyseren van functiebeschrijvingen

 en het indelen van functies met FWG zijn een

 vereiste voor deelname in de voorbereidingen

 op een IBC-hoorzitting, tijdens een hoorzitting en

 bij het adviseren.

 Ons advies is om voorafgaand aan de training

 Professioneel werken als IBC,
 de training Functies waarderen en indelen met FWG 3.0, de training Functies indelen met FWG VVT of de training Functies indelen met FWG Gehandicaptenzorg te volgen.

 

 

Vragen?

Adviseur Betty Nagtegaal is een van de trainers van deze basistraining Professioneel werken als IBC. Hebt u vragen over de inhoud van het programma of wilt u weten of deze training past bij uw opleidingsvraag? Neem direct contact op met Betty of bel het Servicepunt via 030 – 2669 400.