Zelfsturing

In onze adviesopdrachten komen we het thema zelfsturing in toenemende mate tegen. Zelfsturing past bij de beweging die de sector maakt om de zorg op een andere, betaalbare en klantgerichte manier in te richten. FWG geeft op verschillende manieren aandacht aan dit thema.

Whitepaper (Nieuw!)

We hebben diverse zorgorganisaties die met zelfsturing bezig zijn gesproken: hoever zijn ze, waar lopen ze tegenaan en wat zijn de resultaten? Onze bevindingen hebben we gebundeld in een whitepaper. Download de gratis whitepaper.