Functies beschrijven met FWG 


DE BASIS VOOR BELONING EN HRM-BELEID    De eerste voorwaarde om een functie te kunnen indelen is dat er een vastgestelde functiebeschrijving bestaat. Dit houdt in dat de functiebeschrijving in overleg tussen leidinggevende en werknemer is opgesteld en een helder en volledig beeld geeft van de functie op een bepaald moment.


PRAKTISCHE TIPS VOOR HET BESCHRIJVEN VAN FUNCTIES
Heldere, eenduidige functiebeschrijvingen vormen een solide basis voor de beloning van medewerkers en uw integrale HRM-beleid. Er bestaan verschillende formats voor functiebeschrijvingen. De keuze voor het format hangt af van factoren als organisatievisie, besturingsfilosofie en visie op zorg. Op deze pagina geven we u praktische informatie over en input voor het beschrijven van functies in de gezondheidszorg, conform de kwaliteitseisen die in de zorgcao’s worden gesteld aan functiebeschrijvingen.


TOEKOMSTFUNCTIES

Hier vindt u een greep uit onze functies van de toekomst! Onderverdeeld over de verschillende branches. Zowel visueel als tekstueel wordt hier een beknopt toekomstbeeld geschetst van diverse functies in het jaar 2023!


PRAKTIJKVOORBEELDEN


Hier vindt u functies die wel al in de zorg voorkomen, maar (nog) niet voldoen aan de criteria om als ijkfunctie in FWG opgenomen te worden. Deze functies stellen wij beschikbaar als handvatten voor het beschrijven. 


BESCHRIJVING GEZICHTSPUNTEN


Hier vindt u algemene richtlijnen bij het uitwerken van de gezichtspunten en een toelichting op de functie-eisen.


BRANCHE-SPECIFIEKE VOORBEELDBESCHRIJVINGEN


Specifiek voor de branche gehandicaptenzorg heeft FWG voorbeeldbeschrijvingen opgesteld.


PUBLICATIE


In de publicatie:
Functies beschrijven voor FWG 
geven we u praktische informatie over het beschrijven van functies in de gezondheidszorg.


XELF

Om uw organisatie flexibiliteit en wendbaarheid te geven, zijn in Xelf functies opgeknipt in meer dan duizend activiteiten. U kunt huidige functies samenstellen, vergelijken en activiteiten herschikken. Om u snel op weg te helpen, hebben we 450 basisfuncties klaargezet die u als startpunt kunt gebruiken.CHECKLIST


Cao-partijen hebben kwaliteitseisen opgesteld waar een beschrijving aan moet voldoen. Deze eisen gelden zowel voor FWG 3.0 als voor FWG VVT, FWG Geboortezorg en FWG Gehandicaptenzorg. Deze hebben we voor u gebundeld in één document:
Checklist functies beschrijven