Functies beschrijven met FWG 

De basis voor beloning en HRM-beleid    

De eerste voorwaarde om een functie te kunnen indelen is dat er een vastgestelde functiebeschrijving bestaat. Dit houdt in dat de functiebeschrijving in overleg tussen leidinggevende en werknemer is opgesteld en een helder en volledig beeld geeft van de functie op een bepaald moment.

Praktische tips voor het beschrijven van functies

Heldere, eenduidige functiebeschrijvingen vormen een solide basis voor de beloning van medewerkers en jouw integrale HRM-beleid. Er bestaan verschillende formats voor functiebeschrijvingen. De keuze voor het format hangt af van factoren als organisatievisie, besturingsfilosofie en visie op zorg. Op deze pagina geven we je praktische informatie over en input voor het beschrijven van functies in de gezondheidszorg, conform de kwaliteitseisen die in de zorgcao’s worden gesteld aan functiebeschrijvingen.

 

Toekomstfuncties 

Bij FWG weten we alles over het werken in de zorg, nu en in de toekomst. We weten hoe functies gaan veranderen, zowel qua inhoud als benodigde kennis en vaardigheden. Van honderden functies in de zorg hebben we een toekomstbeeld en ontwikkelpad beschikbaar.


Praktijkvoorbeelden

 

Hier vind je functies die wel al in de zorg voorkomen, maar (nog) niet voldoen aan de criteria om als ijkfunctie in FWG opgenomen te worden. Deze functies stellen wij beschikbaar als handvatten voor het beschrijven. 


Beschrijving gezichtspunten

 

Hier vind je algemene richtlijnen bij het uitwerken van de gezichtspunten en een toelichting op de functie-eisen.


Branche-specifieke voorbeeldbeschrijvingen

 

Specifiek voor de branche gehandicaptenzorg heeft FWG voorbeeldbeschrijvingen opgesteld.

 

Publicaties

 

In de publicatie:
Functies beschrijven voor FWG 
geven we je praktische informatie over het beschrijven van functies in de gezondheidszorg.

 

Xelf

Om jouw organisatie flexibiliteit en wendbaarheid te geven, zijn in Xelf functies opgeknipt in meer dan duizend activiteiten. Je kunt huidige functies samenstellen, vergelijken en activiteiten herschikken. Om je snel op weg te helpen, hebben we 450 basisfuncties klaargezet die je als startpunt kunt gebruiken.

 


Checklist

 

Cao-partijen hebben kwaliteitseisen opgesteld waar een beschrijving aan moet voldoen. Deze eisen gelden zowel voor FWG 3.0 als voor FWG VVT, FWG Geboortezorg en FWG Gehandicaptenzorg. Deze hebben we voor je gebundeld in één document:
Checklist functies beschrijven