Inzicht in ontwikkelpotentieel HR SuperSet®

Meting van ontwikkelpotentieel van medewerkers in relatie tot het functiehuis met de HR Superset®

Inzicht in de voor een functie vereiste competenties en het competentieniveau van medewerkers vormt de basis voor het bepalen van de beste ‘match’ tussen functie en medewerker en de ruimte voor ontwikkeling van de medewerker.

Met de HR Superset® heeft u een instrument waarmee het mogelijk is om de ontwikkelpotentie van een medewerker te meten en direct in verband te brengen met de eisen die gesteld worden in zijn of haar functie.
De FWG SuperSet® biedt daarmee leidinggevenden, management, HR-professionals en medewerkers een uitstekend handvat voor het oplossen van (strategische) plaatsings-, ontwikkel- en mobiliteitsvraagstukken.

Doel

Tijdens deze eendaagse workshop maakt u kennis met het instrument HR SuperSet® in brede zin: de vragenlijst, de koppeling tussen het meetinstrument en de FWG-systematiek, de verschillende rapportvormen en het model achter de kosten-batenanalyse.

Deze workshop is een basistraining, waarna u zelf in de praktijk aan de slag kunt gaan met het hanteren van de competentierapporten op individueel en groepsniveau. Daarnaast is de workshop inzetbaar als oriëntatie op het instrument, voordat u eventueel besluit het instrument in te zetten.


Doelgroep

Hoofden P&O, startende en ervaren P&O-adviseurs, managers en leidinggevenden.

Instapniveau
Functionarissen in de zorg die belast zijn met het maken van (strategische) keuzes in het ontwikkelen van individuele medewerker of teams/groepen en zich de toepasbaarheid van het instrument in de eigen organisatie eigen willen maken.

De leerdoelen op een rij

Kennis:

 • Weten hoe het psychometrisch instrument werkt, hoe het is gekoppeld aan de functie en FWG en wat de uitganspunten zijn bij toepassing;
 • Weten hoe je het instrument in kunt zetten bij het ontwikkelen van (groepen) mensen in zorgorganisaties. 

Vaardigheid:

 • Zelf leren werken met het individuele competentierapport en de groepsrapporten in het kader van selectie en/of ontwikkeling van personeel.

Houding:

 • Inzicht in de validiteit en toegevoegde waarde van het instrument;
 • Onderschrijven van te betrachten zorgvuldigheid bij de toepassing. 

Agenda

 1. Introductie
 2. Theorie en praktijk gericht op:
  - Achtergronden personeels-‘life-cycle’, de kracht van de koppeling van het meetinstrument met de functiebeschrijving en FWG
  - Casuïstiek ‘individueel competentierapport’: individuele ontwikkeling binnen de functie en het functieniveau
  - Casuïstiek ‘teamrapport’: focus op teamontwikkeling en hulp bij het ontwerpen van trainingsprogramma’s
  - Casuïstiek ‘management rapport’: strategische keuzes bij het ontwikkelen van personeel
  - Model kosten-batenanalyse
 3. Evaluatie en verankering:
  - Eigen leerdoelen
  - Aandacht voor certificering, registratie en vervolg 

Werkwijze
U vult vooraf ter kennismaking zelf de vragenlijst in. Tijdens de workshop ligt de nadruk op het groepsgewijs bespreken van verschillende rapportvormen, zodat u zich de werking van het instrument eigen maakt.


Praktisch

 • Faciliteiten & cursusmaterialen
  Alle benodigde faciliteiten, apparatuur en lunch worden verzorgd door FWG. Elke deelnemer krijgt een cursus-
  map, schrijfmateriaal, syllabus, kopieën van de casuïstiek en hand-outs, relevante FWG publicaties en een bewijs van deelname na afloop van de training.

 • Voorbereiding
  Wij vragen elke deelnemer voorafgaand aan de training
  een intakeformulier in te vullen.


 • Opleidingsduur
  Eén dag.


 • Aantal deelnemers
  Maximaal 12.


 • Locatie: 
  FWG Advies te Utrecht


 • In-company
  Het is mogelijk het programma
  en de casuïstiek aan uw wensen aan te passen en de training
  op uw locatie te organiseren.