Introductie functiewaardering (open-inschrijving)

Kennismaking met FWG, cao-kader, uitgangspunten en begrippenkader

"Goede basis om aan de slag te gaan met functiewaardering!"

"Fijn de toelichting op gezichtspunten."

Locatie: FWG Advies, Utrecht
Duur: 1 dagdeel; 12:30 tot 16:30 uur
Prijs: € 299,00 per deelnemer


In deze workshop maakt u in een halve dag kennis met FWG: FWG als onderdeel van de cao, de uitgangspunten die cao-partijen ten aanzien van systeemhantering overeen zijn gekomen en het FWG-begrippenkader. Daarnaast geven we u inzicht in de organisatie achter het instrument en wat er bij komt kijken wanneer u (voor het eerst) met FWG aan de slag wilt gaan.

Deze workshop vormt de inhoudelijke basis om vervolgopleidingen te volgen op het gebied van systeemtoepassing. Ook kan deze workshop – in verkorte vorm - bijvoorbeeld in-company worden ingezet als voorlichtingsbijeenkomst voor medewerkers, OR, leidinggevenden of als programmaonderdeel in een MD-traject.

Let op: dit is dus geen vaardigheidstraining waarin u leert hoe u zelf functies kunt beschrijven en/of waarderen. Wilt u zelf het systeem gaan gebruiken, dan volgt u de trainingen ‘Functies beschrijven’, respectievelijk ‘Functies waarderen en indelen met FWG’, die op deze introductie aansluiten.

Keuze-advies
Wanneer u vragen hebt over de inhoud van het programma of bijvoorbeeld advies wenst over welke training het best bij uw opleidingsvraag past, neemt u dan contact op met ons servicepunt op nummer 030 – 2669 400.
Wij helpen u graag bij het maken van de juiste keuze.

Doelgroep en instapniveau

Startende P&O-adviseurs, leidinggevenden, medewerkers, medewerkers van brancheorganisaties en vakbonden, OR-leden, startende adviseurs van licentiebureaus.
 
Instapniveau
Functionarissen in de zorg die nieuw zijn op het terrein van functiewaardering in de zorg en met FWG te maken hebben of krijgen.

De leerdoelen op een rij

Kennis:

 • Kennen van het doel van FWG, de plaats van FWG als onderdeel van het HRM-instrumentarium en de positionering als onderdeel van sociaal beleid;
 • Kennen van de partijen die betrokken zijn bij de besluitvorming over het toepassen en verder ontwikkelen van FWG 3.0;
 • Kennen van de uitgangspunten die cao-partijen ten aanzien van systeemhantering zijn overeengekomen;
 • Kennen van het FWG-begrippenkader;
 • Hebben van inzicht in FWG als serviceorganisatie achter het instrument;
 • Hebben van inzicht in wat er bij komt kijken wanneer u (voor het eerst) met FWG aan de slag wilt gaan. 

Programma en werkwijze

 1. Introductie
 2. Interactieve verkenning van de volgende onderwerpen:
  - Wat is functiewaardering, wat is FWG?
  - cao-kader, uitgangspunten, ontwikkeling, totstandkoming FWG en de onderneming achter het systeem
  - FWG als onderdeel van het hrm-instrumentarium
  - Begrippenkader FWG: functies beschrijven, waarderen en indelen
 3. Evaluatie en verankering:
  - Vragen
  - Aandacht voor eigen rol, certificering, registratie en vervolg

De nadruk in deze cursus ligt op een interactieve verkenning van de genoemde thema's.Praktisch

 • Voorbereiding
  Wij vragen elke deelnemer voorafgaand aan de training
  een intakeformulier in te vullen.


 • Opleidingsduur
  Eén dagdeel, inclusief lunch.


 • Aantal deelnemers
  Maximaal 12.


 • Locatie: 
  FWG Advies te Utrecht


 • In-company
  Het is mogelijk het programma
  en de casuïstiek aan uw wensen aan te passen en de training
  op uw locatie te organiseren.