IBC voor werkgeversvertegenwoordigers

De formele en praktische kant  van het deelnemen aan een IBC-hoorzitting namens de werkgever

Als werkgeversvertegenwoordiger heeft u een belangrijke rol bij het behandelen van een bezwaar ten aanzien van een functiebeschrijving of de waardering van een functie. U dient de objectiviteit in de behandeling van het bezwaar en de betrouwbaarheid van de uitkomsten mede te bewaken.
Tijdens deze workshop maakt u kennis met alle aspecten die in de bezwaarprocedure een rol spelen, in het bijzonder de zaken waar u mee te maken krijgt wanneer u in een IBC-hoorzitting participeert.

Doel
Deze training vormt de basis om de rol van werkgeversvertegenwoordiger goed te kunnen vervullen. U bent na de training bekend met de relevante cao-procedures, u begrijpt de toepassing ervan en de waarde van de verschillenden rollen in de procedure. Daarnaast bent u vertrouwd geraakt met de (gemeenschappelijke) belangen van werkgever en werknemer en bent u praktisch goed voorbereid op uw rol als werkgeversvertegenwoordiger tijdens de hoorzitting.

Doelgroep

Managers, leidinggevenden, hoofden P&O en P&O-adviseurs.


De leerdoelen op een rij

Kennis: 

 • Weten wat de relevante cao-procedures rond de toepassing van FWG zijn, weten wat de samenstelling, het reglement en de werkwijze van de IBC zijn; 
 • Weten wat de specifieke taak en rol van de werkgeversvertegenwoordiger is bij het behandelen van een bezwaar tijdens een hoorzitting en/of bij het schrijven van een verweerschrift; 
 • Weten wat uw impact in het proces is: het bewaken van de betrouwbaarheid van de uitkomsten, de objectiviteit in het proces, duidelijke/heldere communicatie et cetera.

Vaardigheden:

 • Kunnen voorbereiden van een hoorzitting: het analyseren van de functiebeschrijving, de functiewaardering en het bezwaarschrift; 
 • Effectief kunnen vertegenwoordigen van werkgeversstandpunten tijdens een hoorzitting; het formuleren van concrete standpunten en uitdragen van de organisatievisie daarin.

Agenda

 • Kader: actuele cao-procedures en het belang van deskundig advies, rollen in de procedure, formele samenstelling en taak van de IBC, het IBC-reglement; 
 • Casuïstiek: werkgeversstandpunten, organisatie-visie, belangen in de procedure, formele taken vs. de praktijk van de functie-uitoefening en transparante communicatie; 
 • Casuïstiek: het voorbereiden van en deelnemen aan een hoorzitting, het opstellen of toelichten van het verweer, objectiviteit en betrouwbaarheid van de uitkomsten.

Werkwijze

Na een korte inleiding maakt u kennis met de materie aan de hand van het individueel en groepsgewijs bespreken van casuïstiek en doen van praktijkoefeningen. Het voorbereiden van en deelnemen aan een hoorzitting wordt met een rollenspel geoefend. We putten daarbij zo veel mogelijk uit uw praktijkervaring. Tijdens de training wordt gewerkt met casuïstiek van uw organisatie.

In-company

We verzorgen dit programma op dit moment alleen in-company. We verzorgen het programma voor grote maar ook voor kleinere groepen en maken het op maat, zodat het actuele bezwaarprocedures of actualisatietrajecten ondersteunt.

Meer informatie

Wanneer u vragen hebt over de inhoud van het programma, de in-company mogelijkheden wilt bespreken of advies wenst over welke training het beste bij uw opleidingsvraag past, neemt u contact op met ons servicepunt op nummer

030 – 2669 400.
Praktisch


 • Faciliteiten & cursusmaterialen
  Alle benodigde faciliteiten, apparatuur en lunch worden verzorgd door FWG. Elke deelnemer krijgt een cursus-
  map, schrijfmateriaal, syllabus, kopieën van de casuïstiek en hand-outs, relevante FWG publicaties en een bewijs van deelname na afloop van de training.

 • Voorbereiding
  Wij vragen elke deelnemer voorafgaand aan de training
  een intakeformulier in te vullen.


 • Opleidingsduur
  Eén dag.


 • Aantal deelnemers
  Maximaal 12.


 • Locatie: 
  FWG Advies te Utrecht


 • In-company
  Het is mogelijk het programma
  en de casuïstiek aan uw wensen aan te passen en de training
  op uw locatie te organiseren.