Herinrichting van het functiehuis (open-inschrijving)

Harmoniseren van functies, reduceren van het aantal functiebeschrijvingen en borgen van consistentie

Locatie FWG Advies, Utrecht
Duur 1 dag; 9:30 tot 16:30 uur
Prijs € 499,00 per deelnemer

In deze workshop leert u hoe u een bestaande set functiebeschrijvingen kunt harmoniseren, indikken, actualiseren en het functiehuis opnieuw kunt opbouwen. Met het oog op transparantie, beheersbaarheid en consistentie zorgt u voor een solide en consistente opbouw.
Uitgangspunt bij onderhoud is beschrijvingen te harmoniseren waar het kan en alleen te differentiëren waar het moet. We duiden een aantal inhoudelijke criteria op grond waarvan u kunt harmoniseren en indikken en leggen u uit hoe u de FWG-module Inzicht & Overzicht kunt hanteren. We plaatsen onderhoud aan functies en het harmoniseren/reduceren van het functiebestand op een strategischer niveau. We belichten in de workshop vanuit dat breder perspectief de uitgangspunten die u kunt hanteren om in projectvorm onderhoud te gaan plannen en organiseren.

Deze module vormt een uitstekende verbreding voor FWG-toepassingsdeskundigen en een goede start voor (aankomend) projectleiders en projectadviseurs.


In deze workshop leert u hoe u een bestaande set functiebeschrijvingen kunt harmoniseren, indikken, actualiseren en het functiehuis opnieuw kunt opbouwen. Met het oog op transparantie, beheersbaarheid en consistentie zorgt u voor een solide en consistente opbouw.
Uitgangspunt bij onderhoud is beschrijvingen te harmoniseren waar het kan en alleen te differentiëren waar het moet. We duiden een aantal inhoudelijke criteria op grond waarvan u kunt harmoniseren en indikken en leggen u uit hoe u de FWG-module Inzicht & Overzicht kunt hanteren. We plaatsen onderhoud aan functies en het harmoniseren/reduceren van het functiebestand op een strategischer niveau. We belichten in de workshop vanuit dat breder perspectief de uitgangspunten die u kunt hanteren om in projectvorm onderhoud te gaan plannen en organiseren.

Deze module vormt een uitstekende verbreding voor FWG-toepassingsdeskundigen en een goede start voor (aankomend) projectleiders en projectadviseurs.

Keuze-advies
Wanneer u vragen hebt over de inhoud van het programma of bijvoorbeeld advies wenst over welke training het best bij uw opleidingsvraag past, neemt u dan contact op via ons servicepunt op nummer 030 – 2669 400.
Wij helpen u graag bij het maken van de juiste keuze.

Doelgroep en instapniveau

FWG-procesverantwoordelijken en toepassingsdeskundigen, P&O-adviseurs, P&O managers en adviseurs van licentiebureaus.


Instapniveau
Die functionarissen in de zorg die ervaring hebben met het beschrijven en indelen van functies met FWG, die vanuit hun takenpakket verantwoordelijk zijn voor (advisering over) het onderhoud aan het functiehuis.


De leerdoelen op een rij

Kennis:


 • Kennen van aanleidingen, belang en weerstand met betrekking tot onderhoud aan het functiehuis, indikken en harmoniseren van functies;
 • Kennen van de te hanteren criteria bij het onderhoud;
 • Kennen van de cao-procedures die van belang zijn bij het opzetten van een plan van aanpak.


Vaardigheden:


 • Kunnen hanteren van de (mogelijkheden van de) I&O-module;
 • Kunnen beargumenteren welke functies inhoudelijk wel en welke juist niet samengevoegd kunnen worden;
 • Kunnen uitwerken van een globaal plan van aanpak, waarin de belangrijkste succesfactoren voor een onderhoudstraject geborgd zijn.


Programma en werkwijze

 1. Introductie
 2. Theorie & praktijk gericht op:
  - Kaders en achtergronden ten aanzien van onderhoud aan functies, harmoniseren, indikken
  - Casuïstiek: hoe een quickscan op het functiebeschrijvingenbestand uitvoeren, hoe het aantal functiebeschrijvingen in te dikken en beschrijvingen te harmoniseren
  - Casuïstiek: het schrijven van een plan van aanpak voor (een project) onderhoud aan het functiehuis
 3. Evaluatie en verankering:
  - Eigen leerdoelen
  - Aandacht voor certificering, registratie en vervolg


Na een korte theoretische inleiding gaat u aan de slag met het analyseren van een functiebestand met behulp van de FWG I&O-module. Door middel van discussie en het behandelen van casuïstiek gaan we in op best-pratices en wisselen we ervaringen uit. We putten daarbij uit casuïstiek uit onze eigen adviespraktijk en bij voorkeur ook uit uw praktijk. We nodigen u uit om tijdens de training vragen te stellen en zelf casuïstiek in te brengen.Wanneer u vragen hebt over de inhoud van het programma of bijvoorbeeld advies wenst over welke training het best bij uw opleidingsvraag past, neemt u dan contact op via ons servicepunt op nummer 030 – 2669 400.
Wij helpen u graag bij het maken van de juiste keuze.Praktisch


 • Faciliteiten & cursusmaterialen
  Alle benodigde faciliteiten, apparatuur en lunch worden verzorgd door FWG. Elke deelnemer krijgt een cursus-
  map, schrijfmateriaal, syllabus, kopieën van de casuïstiek en hand-outs, relevante FWG publicaties en een bewijs van deelname na afloop van de training.

 • Voorbereiding
  Wij vragen elke deelnemer voorafgaand aan de training
  een intakeformulier in te vullen.


 • Opleidingsduur
  Eén dag.


 • Aantal deelnemers
  Maximaal 12.


 • Locatie: 
  FWG Advies te Utrecht


 • In-company
  Het is mogelijk het programma
  en de casuïstiek aan uw wensen aan te passen en de training
  op uw locatie te organiseren.