Functies waarderen en indelen met FWG (open-inschrijving)

Oefeningen, richtlijnen, tips en trucs bij het waarderen en indelen van functies

"Interessant. Door het uitwisselen van elkaars standpunten ga je ook beter over je eigen standpunt nadenken en kun je dit in de loop van de discussie beter beargumenteren."

Locatie FWG Advies, Utrecht
Duur 1 dag; 9:30 tot 16:30 uur
Prijs € 499,00 per deelnemer


We leren u in deze workshop zelf functies te waarderen en in te delen met FWG 3.0. U krijgt inzicht in de opbouw van het systeem en waar u op moet letten in een functiebeschrijving.
Een indeling staat, wanneer deze stevig is onderbouwd vanuit de informatie in de functiebeschrijving. Door zelfstandig en ook in groepsverband functies te analyseren, te waarderen en in te delen leert u keuzes bij het waarderen van gezichtspunten te beargumenteren en ook de onderhanden functie te vergelijken met ijkfuncties en kaderteksten in het systeem.

Deze workshop vormt een uitstekende basis om in de praktijk aan de slag te gaan met het zelf toepassen van FWG.

Keuze-advies
Wanneer u vragen hebt over de inhoud van het programma of bijvoorbeeld advies wenst over welke training het best bij uw opleidingsvraag past, neemt u dan contact op via ons servicepunt op nummer 030 – 2669 400.
Wij helpen u graag bij het maken van de juiste keuze

Doelgroep en instapniveau

Hoofden P&O, procesverantwoordelijken, startende en ervaren P&O-adviseurs, IBC-leden die nog geen ervaring hebben met het indelen van functies, leidinggevenden en adviseurs van licentiebureaus.

Instapniveau
Die functionarissen in de zorg die te maken hebben of krijgen met het toepassen van FWG 3.0, die relatief onervaren zijn met het waarderen en indelen en zich het systeem eigen willen maken.

De leerdoelen op een rij

Kennis

 • Kennen van het doel van functies indelen, de rangordening van functies naar relatieve zwaarte;
 • Kennen van de stappen van het indelingsproces, de betrokken partijen/rollen en het gebruik van ijkfuncties en kaderteksten;
 • Kennen van de voornaamste verschillen in gezichtspunten en aspecten die vaak discussie opleveren;
 • Kennen van de vuistregels ten aanzien van functie-eisenpatronen;
 • Weten dat er van een niveau-indicatie afgeweken kan worden.


Vaardigheden

 • Kunnen waarderen en indelen op basis van een functiebeschrijving volgens de processtappen, waarbij rekening wordt gehouden met gebruikte terminologie, beargumentering van keuzes, motivatie voor de indeling en de consistentie binnen het functiehuis;
 • Kunnen maken van een vergelijking van een functie met ijkfuncties en kaderteksten.


Programma en werkwijze

 1. Introductie
 2. Theorie & praktijk:
  - Kader: achtergrond bij systeemtoepassing, scheiding functiewaardering en salariëring, de opbouw van het systeem en werkwijze
  - Casuïstiek: oefenen met het waarderen en indelen van functies
  - Casuïstiek: oefenen met het toetsten van een waardering en indeling aan de hand van ijkfuncties en kaderteksten
 3. Evaluatie en verankerng:
  - Eigen leerdoelen
  - Aandacht voor certificering, registratie en vervolg

De nadruk ligt op het werken met het systeem. Na een korte inleiding maakt u, aan de hand van het individueel en groepsgewijs doen van oefeningen en het bespreken van casuïstiek, zich de materie eigen. We putten daarbij uit casuïstiek uit onze eigen en bij voorkeur ook uit uw praktijkervaring. We nodigen u uit om tijdens de training vragen te stellen en zelf ook casuïstiek in te brengen.
Praktisch


 • Faciliteiten & cursusmaterialen
  Alle benodigde faciliteiten, apparatuur en lunch worden verzorgd door FWG. Elke deelnemer krijgt een cursus-
  map, schrijfmateriaal, syllabus, kopieën van de casuïstiek en hand-outs, relevante FWG publicaties en een bewijs van deelname na afloop van de training.

 • Voorbereiding
  Wij vragen elke deelnemer voorafgaand aan de training
  een intakeformulier in te vullen.


 • Opleidingsduur
  Eén dag.


 • Aantal deelnemers
  Maximaal 12.


 • Locatie: 
  FWG Advies te Utrecht


 • In-company
  Het is mogelijk het programma
  en de casuïstiek aan uw wensen aan te passen en de training
  op uw locatie te organiseren.