Functies beschrijven (open-inschrijving)


Kernpunten, kwaliteitseisen cao en het zelf leren beschrijven van functies

"Bruikbare casuïstiek die toepasbaar is bij het opstellen van de functieomschrijvingen."

Locatie: FWG Advies, Utrecht
Duur: 1 dag; 9:30 tot 16:30 uur
Prijs: € 399,00 per deelnemer


We leren u in deze workshop functies te beschrijven die voldoen aan de cao-kwaliteitscriteria. Hierbij richten we ons op het weergeven van de essentie van functies, dat wil zeggen het compact beschrijven van doel, plaats in de organisatie, functie-inhoud en de functie-eisen. We houden bij het beschrijven rekening met onderlinge samenhang van functies en met organisatie- en afdelingsdoelstellingen. We zullen meerdere formats de revue laten passeren. Denk daarbij aan taakgerichte en resultaatgerichte beschrijvingen, maar ook aan beschrijvingen met aanvullende informatie over bijvoorbeeld competenties en prestatie-indicatoren.

Deze module vormt een uitstekende basis om in de praktijk met het beschrijven aan de slag te gaan. U bent niet alleen voorbereid op het beschrijven van functies volgens een enkele stijl, maar ook voorbereid op (de keuze voor) een verandering van format op korte of langere termijn.

Keuze-advies
Wanneer u vragen hebt over de inhoud van het programma of bijvoorbeeld advies wenst over welke training het best bij uw opleidingsvraag past, neemt u dan contact op via ons servicepunt op nummer 030 – 2669 400.
Wij helpen u graag bij het maken van de juiste keuze.

Doelgroep en instapniveau

Startende en ervaren P&O-adviseurs, managers, procesverantwoordelijken en leidinggevenden.

Instapniveau
Functionarissen in de zorg die te maken hebben of nog te maken krijgen met het zelf beschrijven van functies voor FWG 3.0 of reeds opgedane kennis weer eens willen opfrissen.

De leerdoelen op een rij

Kennis:

 • Kennen van de kwaliteitscriteria die de cao stelt aan de functiebeschrijving;
 • Kennen van de achtergronden bij beschrijven van functies in context van organisatie- en afdelingsdoelstellingen;
 • Kennen van best-practices in het beschrijven.

Vaardigheden:

 • Kunnen analyseren van de functie-inhoud binnen de context van arbeidsverdeling, processen, missie en organisatiedoelstelling;
 • Kunnen beschrijven/herschrijven van bestaande functies.

Houding:

 • Onderkennen van het belang van een goede beschrijving als basis voor een integraal HRM-instrumentarium.

Programma en werkwijze

 1. Introductie
 2. Theorie & praktijk:
  - Kader: achtergronden bij het beschrijven van functies en toelichting op de cao-kwaliteitscriteria
  - Casuïstiek: zelf beschrijven van de essentie van functies
  - Casuïstiek: beschrijven volgens verschillende formats
 3. Evaluatie en verankering:
  - Eigen leerdoelen
  - Aandacht voor certificering, registratie en vervolg

Na een korte inleiding maakt u, aan de hand van het individueel en groepsgewijs doen van oefeningen en het bespreken van casuïstiek kennis met de materie. We putten daarbij uit onze eigen en zo mogelijk ook uit uw eigen praktijkervaring. We nodigen u uit om tijdens de training vragen te stellen en eventueel zelf casuïstiek in te brengen.
Praktisch


 • Faciliteiten & cursusmaterialen
  Alle benodigde faciliteiten, apparatuur en lunch worden verzorgd door FWG. Elke deelnemer krijgt een cursus-
  map, schrijfmateriaal, syllabus, kopieën van de casuïstiek en hand-outs, relevante FWG publicaties en een bewijs van deelname na afloop van de training.

 • Voorbereiding
  Wij vragen elke deelnemer voorafgaand aan de training
  een intakeformulier in te vullen.


 • Opleidingsduur
  Eén dag.


 • Aantal deelnemers
  Maximaal 12.


 • Locatie: 
  FWG Advies te Utrecht


 • In-company
  Het is mogelijk het programma
  en de casuïstiek aan uw wensen aan te passen en de training
  op uw locatie te organiseren.