Clientgericht functies beschrijven

Cliëntgericht functies beschrijven

"Geeft nieuwe inzichten! Verhelderend en prikkelend deze training."

Locatie FWG Advies, Utrecht
Duur 1 dag; 9:30 tot 16:30 uur
Prijs € 399,00 per deelnemer

In de VVT-branche staat de vraag van de cliënt centraal; de zorg is klantgericht en vraaggestuurd. Van professionals vraagt dit vakmanschap en eigen verantwoordelijkheid om samen met de cliënt het geleverde zorgproduct te bepalen en om in kritische situaties binnen de gegeven kaders zelfstandig problemen op te lossen.
ActiZ faciliteert zorgorganisaties in het resultaatgericht werken: het proces tussen cliënt en leverancier, waar het gaat om het bereiken van toegevoegde waarde en kwaliteit van zorg voor de cliënt.

Samenwerking ActiZ en FWG
Een belangrijk hulpmiddel bij het ontwikkelen van cliënt- en resultaatgericht werken is de functiebeschrijving. Ze vormt een sturingsinstrument voor klantgerichtheid, organisatieveranderingen en personeelskwaliteit en is bovendien een uitstekend middel om interne verantwoordelijkheden in kaart te brengen. Om die reden hebben ActiZ en FWG gezamenlijk een set resultaatgerichte functiebeschrijvingen voor de VVT-branche opgesteld. Een instrument voor directies, hoofden P&O en managers zorg om aan de slag te gaan met resultaatgericht werken.

Doel van de workshop
We leren u in deze workshop functies te beschrijven die passen binnen de bovenbeschreven visie, die aanvullend zijn op de beschikbare set resultaatgerichte functiebeschrijvingen en die voldoen aan de cao-kwaliteitscriteria. Hierbij richten we ons op het compact weergeven van de essentie van functies. Dit wil zeggen: het beschrijven van doel en verantwoordelijkheid, plaats in de organisatie, resultaten, kritische situaties en uiteraard de functie-eisen. We houden rekening met onderlinge samenhang van functies en met organisatie- en afdelingsdoelstellingen.

Deze module vormt een uitstekende basis om in de praktijk met beschrijven aan de slag te gaan. U bent voorbereid op het beschrijven van functies volgens de specifieke ActiZ-stijl.

Doelgroep

Startende en ervaren P&O-adviseurs, managers, procesverantwoordelijken en leidinggevenden. Leden van ActiZ en andere branches zijn welkom.

 

De leerdoelen op een rij

We leren u in deze workshop functies te beschrijven die passen binnen de bovenbeschreven visie, die aanvullend zijn op de beschikbare set resultaatgerichte functiebeschrijvingen en die voldoen aan de cao-kwaliteitscriteria. Hierbij richten we ons op het compact weergeven van de essentie van functies. Dit wil zeggen: het beschrijven van doel en verantwoordelijkheid, plaats in de organisatie, resultaten, kritische situaties en uiteraard de functie-eisen. We houden rekening met onderlinge samenhang van functies en met organisatie- en afdelingsdoelstellingen.

Deze module vormt een uitstekende basis om in de praktijk met beschrijven aan de slag te gaan. U bent voorbereid op het beschrijven van functies volgens de specifieke ActiZ-stijl.

 

Kennis:

 

 • Kennen van de kwaliteitscriteria die de cao stelt aan de functiebeschrijving;
 • Kennen van de ActiZ-visie op zorg en de relatie met de functiebeschrijvingen;
 • Kennen van best practices in het beschrijven conform ActiZ-visie.

 

Vaardigheden:

 

 • Kunnen analyseren van de functie-inhoud binnen de context van arbeidsverdeling, processen, missie en organisatiedoelstelling;
 • Kunnen beschrijven/herschrijven van bestaande functies.

 

Houding:

 

 • Onderkennen van het belang van een goede beschrijving als basis voor een integraal HRM-instrumentarium;
 • Onderschrijven van de ActiZ-visie.

 

Programma en werkwijze

1. Kader

 

 • ActiZ-visie op zorg en de relatie tussen professional en cliënt. Achtergrond van het beschrijven van functies en toelichting op de cao-kwaliteitscriteria;

 

2. Casuïstiek

 

 • Beschrijven van de essentie van functies: doel en verantwoordelijkheid, plaats in de organisatie;
 • Beschrijven van resultaten, kritische situaties;
 • Beschrijven van de functie-eisen.

 


Na een korte inleiding maakt u, aan de hand van het individueel en groepsgewijs oefenen en bespreken van casuïstiek, kennis met de materie. We putten daarbij uit onze eigen en, zo mogelijk, uw praktijkervaring. We nodigen u uit om tijdens de training vragen te stellen en eventueel zelf casuïstiek in te brengen.

 Praktisch

 • Faciliteiten & cursusmaterialen
  Alle benodigde faciliteiten, apparatuur en lunch worden verzorgd door FWG. Elke deelnemer krijgt een cursus-
  map, schrijfmateriaal, syllabus, kopieën van de casuïstiek en hand-outs, relevante FWG publicaties en een bewijs van deelname na afloop van de training.

 • Voorbereiding
  Wij vragen elke deelnemer voorafgaand aan de training
  een intakeformulier in te vullen.


 • Opleidingsduur
  Eén dag.


 • Aantal deelnemers
  Maximaal 12.


 • Locatie: 
  FWG Advies te Utrecht