Basistraining Xelf


Flexibel scenario’s ontwikkelen vanuit uw huidige functiegebouw

"Naast praktische oefeningen, ook nieuwe ideeën opgedaan voor gebruik. Ik kan er direct mee aan de slag!"

Locatie FWG Advies, Utrecht
Duur 09.30 uur - 15.30 uur
Prijs € 495,00 per deelnemer*


Bezuinigingen, decentralisatie, zorg dichtbij huis en aandacht voor kwaliteitsborging vragen om continue aanpassingen in de wijze waarop zorg is georganiseerd. Om in te kunnen spelen op de veranderingen in het zorglandschap zijn realistische scenario’s voor taakherschikking nodig. Duidelijke antwoorden op vragen als:

 • Op welke wijze kunnen verantwoordelijkheden het beste lager in de organisatie belegd worden?
 • Wat verandert er in functies als we met zelfsturende teams gaan werken?
 • Wat is de meest optimale inzet van resources in het geval van een reorganisatie

Tegelijkertijd ligt er de uitdaging grip te houden op kosten en kwaliteit.

Om het beantwoorden van bovenstaande vragen te ondersteunen en uw keuzes uiteindelijk te helpen onderbouwen hebben we Xelf ontwikkeld. Hiermee kunt u uw functiegebouw digitaliseren, waarna het mogelijk wordt om onder andere:

 • Verschillen en overeenkomsten tussen functies grafisch in beeld te brengen;
 • de meest efficiënte verdeling van activiteiten over functies te laten berekenen en
 • een indicatie te krijgen wat taakherschikking kan betekenen voor de zwaarte van een functie.

Xelf verschaft daarmee inzicht in de mogelijkheden voor flexibilisering van arbeid, met behoud van grip op kosten en kwaliteit.

Na het volgen van de basistraining kunt u uw kennis en vaardigheden verdiepen rondom Xelf en specifieke thema's zoals zelfsturing, uitwisselbaarheid en re-integratie.

Doel en doelgroep

Deze training is de basis om met Xelf aan de slag te kunnen gaan. U kunt na training onder andere uw eigen functies digitaal gaan modelleren en met elkaar vergelijken op activiteiten enerzijds, en kennis/vaardigheden anderzijds. Dit vormt de basis om vergelijkbaarheid/verwantschap van functies in kaart te brengen. Daarnaast leert u eenvoudige herschikkings-scenario’s te maken en tot de meest optimale verdeling van activiteiten binnen een cluster van 5 functies te komen. Hierbij komen ook de potentiële verzwaringen van functieniveaus in beeld. De op deze wijze verkregen scenario’s vormen een analytische onderbouwing voor besluitvorming over (her)inrichting. 

Doelgroep

Hoofden P&O, startende en ervaren P&O-adviseurs, beleidsmedewerkers.

De leerdoelen op een rij

Kennis:

 • Kennen van de toepassingsmogelijkheden van Xelf, zowel op operationeel als op beleidsmatig niveau;

Vaardigheden:

 • Kunnen modelleren van functies;
 • Functies handmatig kunnen wijzigen en vergelijken en zo inzicht verkrijgen in de (verschuiving van) relatieve zwaarte;
 • Geautomatiseerd herschikkingsscenario’s kunnen realiseren voor functieclusters tot maximaal 5 functies;
 • Kunnen printen en exporteren van functiebeschrijvingen naar FWG 3.0.

Opbouw programma en werkwijze

Het programma bestaat uit een trainingsdag met naderhand begeleiding op maat. Na een korte inleiding maakt u tijdens de training, aan de hand van het individueel en groepsgewijs oefenen en het bespreken van casuïstiek, kennis met de tool. Na deze dag begeleiden wij u persoonlijk bij het werken met de tool. 

Voorbereiding
Wij vragen u voorafgaand aan de training een intakeformulier in te vullen.

Agenda

 • Kader: verbinding tussen trends en actuele organisatievraagstukken en inzet van Flex;
 • Casuïstiek: zelf modelleren van functies op basis van functiebeschrijving en functiebeeld, handmatig herschikken van taken en inzicht in verschuivingen, herschikkingsscenario’s maken, printen en exporteren van functies;
 • Afronding: tips & trucs en huiswerkopdracht.
 • Begeleiding op afstand bij het gebruiken van de tool in uw eigen organisatie.

*Kosten basistraining en kennissessies

Xelf maakt onderdeel uit van het abonnement op FWG. Om met Xelf te kunnen werken is het volgen van de basistraining een voorwaarde, á € 495,- per deelnemer. Uw werkgever heeft vervolgens de beschikking over Xelf.

Omdat Xelf volop in ontwikkeling is, organiseren wij een aantal keer per jaar zogenaamde kennissessies waarvoor u persoonlijk wordt uitgenodigd. Wij brengen hiervoor jaarlijks € 195,- aan uw werkgever in rekening, ongeacht hoe vaak u deelneemt en ongeacht het aantal Xelf-gebruikers binnen uw organisatie. Er worden dus geen aparte kosten berekend voor uw deelname aan deze sessies. We organiseren meerdere sessies per jaar zodat u regelmatig in de gelegenheid bent om uw kennis en vaardigheden in Xelf actueel te houden en Foptimaal te benutten.

 


Praktisch


 • Faciliteiten & cursusmaterialen
  Alle benodigde faciliteiten, apparatuur en lunch worden verzorgd door FWG. Elke deelnemer krijgt een cursus-
  map, schrijfmateriaal, syllabus, kopieën van de casuïstiek en hand-outs, relevante FWG publicaties en een bewijs van deelname na afloop van de training.

 • Voorbereiding
  Wij vragen elke deelnemer voorafgaand aan de training
  een intakeformulier in te vullen.


 • Opleidingsduur
  09.30 uur tot 15.30 uur

 • Aantal deelnemers
  Maximaal 12.


 • Locatie: 
  FWG Advies te Utrecht


 • In-company
  Het is mogelijk het programma
  en de casuïstiek aan uw wensen aan te passen en de training
  op uw locatie te organiseren.