HOE VERANDERT TECHNOLOGIE HET WERKEN IN UW ORGANISATIE?

Telemonitoring, domotica, big data, augmented en virtual reality.. Een greep uit de vormen van technologie die de komende jaren een steeds grotere impact zullen hebben op de zorg. Maar wat voor impact? Raakt het per definitie het bestaansrecht van de zorgprofessional? Of biedt het ook kansen? Juist in het licht van het arbeidsmarkttekort? In deze themabijeenkomst gaan we in op het effect van technologische innovaties op functies, taken en werkprocessen in uw organisatie. We openen de ‘black box’ en maken de effecten van technologie meetbaar zodat u beter kunt anticiperen op de toekomst en kan komen tot een ‘tech-proof’ strategische personeelsplanning.

We starten de bijeenkomst met de trends en ontwikkelingen in de zorg, waarbij we specifiek ingaan op vormen van technologie in de verschillende branches. We laten inspirerende voorbeelden van reeds toegepaste technologie zien en hoe deze het werken wezenlijk kunnen veranderen. Denk aan het Mercy Virtual Care Center, het eerste volledig digitale ziekenhuis, of robot Robin, de digitale koerier die buisjes bloed naar het lab brengt. We geven ook een inkijk in verdwijnende taken en in vaardigheden van de toekomst.

Zelf aan de slag: het doorrekenen van de impact

In de tweede helft van de bijeenkomst gaan we met elkaar aan de slag met een concrete tech-casus om antwoord te krijgen op de vraag: ‘Hoe worden taken, functies, werkprocessen en de verdeling van werk in mijn organisatie geraakt door de introductie van een bepaalde technologie?’ Dit doen we aan de hand van een beproefde methode om de potentie van technologie door te rekenen. Na deze exercitie bespreken we met elkaar onder andere: welke taken verdwijnen? Komen er taken bij? Is het (nieuwe) takenpalet te verdelen? Wat vraagt het aan kennis en vaardigheden? En tot slot: dit wetende, hoe kun je hier als organisatie op anticiperen?

Daarna kijken we naar de businesscase van de innovatie: op welk vlak heeft de innovatie positieve effecten? Dit hoeft niet altijd op financieel gebied te zijn om toch als succesvol beoordeeld te worden. Afsluitend kijken we met elkaar naar de rol en bijdrage van HR in de bewustwording en procesbegeleiding rondom technologische innovaties en de impact op werk.

Kortom, wat kunt u verwachten?

  • trends en ontwikkelingen in de zorg;
  • vormen van technologie, voorbeelden uit verschillende branches;
  • hoe technologie het werken in de zorg verandert;
  • vooraf doorrekenen van de impact van een technologische innovatie
  • hoe u als organisatie kunt anticiperen op technologische ontwikkelingen;
  • welke rol kan HR hier in vervullen?

Wat levert het op?

Deze bijeenkomst is bedoeld om u te inspireren en in een vroeg stadium stil te laten staan bij de mogelijkheden en impact van technologie voor uw organisatie. U maakt kennis met een analytische methode om de potentie van een technologische innovatie te kunnen beoordelen. Zo kunt u anticiperen op de toekomst en komen tot een ‘tech-proof’ strategische personeelsplanning!  


Duur, locatie en kosten

  • Duur: een dagdeel (middag, incl. lunch)
  • Prijs: € 299,00 per deelnemer
  • Locatie: FWG Progressional People, Lunettenbaan 59 te Utrecht


Voor wie

HR-managers en anderen die bezig zijn met het werken in (de toekomst van) de zorg.Vragen?

Adviseur Bram de Gier is een van de trainers van de themabijeenkomst 'Tech en werk'. Heeft u vragen over de inhoud van het programma of wilt u weten of deze training past bij uw opleidingsvraag? Neem direct contact op met Bram of bel ons servicepunt via 030 – 2669 400.