HOE VERANDERT TECHNOLOGIE HET WERKEN IN UW ORGANISATIE?

Dat technologie komende jaren grote impact zal hebben op de zorg, is een feit. Zorgorganisaties en zorgprofessionals zullen hun organisatie van zorg, werkprocessen en zorgaanbod aanpassen. Door in kaart te brengen hoe zorgtechnologie het werken in de zorg verandert, en deze veranderingen door te rekenen, krijgt u zicht op de effecten van technologie. Met deze kennis kunt u beter anticiperen op de toekomst en komen tot een ‘tech-proof’ strategische personeelsplanning.

We starten de bijeenkomst met een presentatie over trends en ontwikkelingen in de zorg. Hierbij gaan we specifiek in op welke vormen van technologie er bestaan in de verschillende branches. We laten inspirerende voorbeelden van technologie zien en hoe deze het werken (functies, taken, werkprocessen) wezenlijk kan veranderen.

Aan de hand van een concreet voorbeeld laten we zien hoe u inzicht kan krijgen in de impact van een bepaalde vorm van technologie binnen de organisatie. Wat betekent dit bijvoorbeeld voor functies, taken, werkprocessen en de verdeling van werk? Daarna gaan we samen aan de slag met een inspirerende casus. 

Tot slot staan we gezamenlijk stil bij manieren waarop u als organisatie hierop kan anticiperen.

Wat kunt u verwachten?

Tijdens deze bijeenkomst gaan we in op:

  • de trends en ontwikkelingen in de zorg;
  • welke vormen van technologie er zijn, voorbeelden uit verschillende branches;
  • hoe technologie het werken in de zorg verandert;
  • hoe u als organisatie kan anticiperen op technologische ontwikkelingen.
  


Duur, locatie en kosten

  • Duur: een dagdeel (middag, incl. lunch)
  • Prijs: € 299,00 per deelnemer
  • Locatie: FWG, Lunettenbaan 59 te Utrecht


Voor wie

HR-managers en anderen die bezig zijn met het werken in (de toekomst van) de zorg.Vragen?

FWG-adviseur Bram de Gier is een van de trainers van de themabijeenkomst 'Tech en werk'. Heeft u vragen over de inhoud van het programma of wilt u weten of deze training past bij uw opleidingsvraag? Neem direct contact op met Bram of bel het FWG Servicepunt via 030 – 2669 400.