LANGER DOORWERKEN 

'60 is het nieuwe 50'. Mooie kreet, maar in de dagelijkse praktijk wordt dit niet altijd zo ervaren. Feit is dat we langer doorwerken en dat levert de nodige vraagstukken op. Voor de werknemer en zeker ook voor HR. Hoe pak je dit als HR aan en hoe faciliteer je een dialoog over het langer doorwerken.

Vanwege de geldende coronamaatregelen hebben wij besloten alle fysieke trainingen om te zetten in online trainingen. Bij in-company trainingen zoeken wij samen met de klant naar een passende oplossing.

Hoe zorgen we dat de groep medewerkers van circa 60 jaar en ouder met plezier, vitaal en productief kunnen blijven werken?  Moeten we specifieke maatregelen treffen of beleid ontwikkelen? Hoe kunnen we een dialoog over mogelijkheden en wensen voor langer doorwerken faciliteren? En welke instrumenten kunnen we het beste inzetten? Wat past het beste bij onze organisatie?

Langer doorwerken
Moeten of mogen doorwerken; werknemers die nu 60 jaar of ouder zijn, kijken hier verschillend naar. De meeste 60-ers zijn gedreven en gemotiveerd maar zien ook veranderingen die tot nadenken stemmen. 'Wil ik nog en kan ik nog' zijn de centrale vragen. En langer doorwerken wordt door menig medewerker  als een last ervaren. Hoe speel je hier als HR gestructureerd op in? Hoe kom je echt in gesprek met de medewerker? Biedt een generatieregeling uitkomst? En welke mogelijkheden biedt functiewaardering voor een aanpassing van de functie van de medewerker?

In deze workshop leggen we de focus volledig op de groep van medewerkers in uw organisatie van 60 jaar en ouder.  We stellen de vraagstukken vast die nu al in uw organisatie spelen of die u binnen afzienbare termijn verwacht. En we verkennen met u en uw HR-collega’s de mogelijke activiteiten en oplossingsrichtingen die u kunt hanteren. Daarbij richten we ons uiteraard ook op de mogelijkheden vanuit functie- en organisatieontwerp  om een medewerker ook in deze fase van zijn/haar loopbaan productief, vitaal en met plezier te laten werken.

Resultaat
Door een mix van kennisoverdracht, voorbeelden en werkvormen willen we inspireren om binnen uw organisatie concreet aan de slag te gaan. Na afloop van de workshop van 3,5 uur:

  • kent u de leefwereld van de '60-ers';
  • kent u de thema’s die belangrijk zijn voor deze doelgroep;
  • heeft u kennis over de strategieën van de zestigers rond hun loopbaan;
  • hebt u uw vraagstuk(ken) vastgesteld, een beeld van mogelijk oplossingsrichtingen en de aanpak;
  • hebt u een gedegen kennis van de mogelijkheden die op het terrein van arbeidsvoorwaarden en functiewaardering liggen.

Kortom, u hebt de ingrediënten in huis om beleid of een plan van aanpak te ontwikkelen.

Incompany

Wij bieden deze themabijeenkomst ook incompany aan. Voor meer informatie, neem contact op met Chris-Jan van Leeuwen via 030-2669 469.  

 

Duur, locatie en kosten

  • Duur: dagdeel (13.00-16.00)
  • Prijs: € 299,00 incl. lunch
  • Locatie: FWG Progressional People, Lunettenbaan 59, Utrecht

 

 

Voor wie

HR managers en HR adviseurs

 

 

Vragen?

FWG-adviseur Chris-Jan van Leeuwen een van de trainers van de themabijeenkomst 'Sweet Sixty'. Heeft u vragen over de inhoud van het programma of wit u weten of deze training past bij uw opleidingsvraag? Neem direct contact op met Chris-Jan of bel het FWG Servicepunt via 030 – 2669 400.