DE MEERWAARDE VAN COMPETENTIEONTWIKKELING 

Op dinsdag 5 maart organiseert FWG Progressional People een themabijeenkomst over competentieontwikkeling. Waarom zou je als organisatie aan de slag willen met competenties? Wij geloven in de meerwaarde van competenties als onderdeel van talentontwikkeling en willen u hierin meenemen in deze themabijeenkomst.  We verwelkomen u graag!

De zorg is veranderd, cliënten en omgeving krijgen meer eigen regie en verantwoordelijkheid; dat vraagt van zorgprofessionals een andere rol en meer overstijgende blik en dat betekent ander gedrag en andere competenties. Binnen de zorg is de focus daardoor verschoven van taken naar gewenst gedrag en gevraagde capaciteiten.

Welke competenties en welk gedrag bepalen het succes in een functie of bepaalde doelgroep? Wat is er nodig, nu en in de toekomst? En hoe pakt u het aan?

Wij krijgen steeds vaker de vraag om te ondersteunen bij competentieontwikkeling. Door onze kennis van het werken in de zorg nu en in de toekomst kunnen wij ontwikkelingen in de zorg vertalen naar gewenst gedrag en gevraagde capaciteiten. Vanuit onze ervaring met talentontwikkeling kennen we de valkuilen én succesfactoren van het werken met competenties. In deze themabijeenkomst staan we stil bij het waarom en de, in de praktijk ervaren, do’s and don’ts van het gebruik van competenties.

De bijeenkomst wordt verzorgd door adviseurs Ilse Dijkstra en Koos van der Kleij.

Graag nodigen wij u uit voor deze themabijeenkomst waarin de praktijk centraal staat. Van theorie en visie naar praktische toepassingen en praktijkervaringen.

Wat kunt u verwachten?

We gaan specifiek in op:

  • Waarom inzicht in competenties?
  • Hoe kiest u een passende aanpak?
  • Werken met competenties
  • Praktijkervaringen
  • Proces & implementatie

Ervaringen en praktische tips

We stemmen een deel van het programma graag af op uw vragen en casuïstiek. U bent dan ook van harte uitgenodigd om deze vooraf in te brengen. U kunt uw vragen en verwachtingen doorsturen naar servicepunt@fwg.nl. Er is volop ruimte om met elkaar in gesprek te gaan en ervaringen en vragen met elkaar te delen. 

In 2018 en 2019 organiseert FWG Progressional People regelmatig themabijeenkomsten. Daarin delen we rondom één thema de actuele inzichten en maken we de vertaalslag naar de praktijk. Tijdens deze themabijeenkomsten is veel ruimte voor het uitwisselen van ervaringen en kennis met collega’s, inhoudelijke- en ervaringsexperts.

Duur, locatie en kosten

  • Duur: een dagdeel (middag, incl. lunch)
  • Prijs: € 299,00 per deelnemer
  • Locatie: FWG Progressional People, Lunettenbaan 59, Utrecht


Voor wie

HR Professionals, HR adviseurs, HR managers, directieleden, projectmanagers en projectleidersVragen?

Progressional People adviseur Koos van der Kleij is een van de trainers van deze themabijeenkomst. Hebt u vragen over de inhoud van het programma? Neem direct contact op met Koos of bel het FWG Progressional People via 030 – 2669 400.