EEN TOEKOMSTBESTENDIG FUNCTIEGEBOUW ALS FUNDAMENT VOOR ORGANISATIE- EN TALENTONTWIKKELING

HR zit in een spagaat. Zorgorganisaties willen zich graag richten op de toekomst, op (meer) werkplezier en aantrekkelijk werkgeverschap. Enerzijds meer autonomie, vrijheid en vertrouwen voor medewerkers en anderzijds goed presterende medewerkers die productief en duurzaam inzetbaar zijn. Maar door de huidige arbeidsmarkt ligt de focus bij veel organisaties op het, op korte termijn, werven van voldoende gekwalificeerde medewerkers.

In deze interactieve themabijeenkomst gaan we verder in op deze spagaat waarin organisaties zich bevinden. Wij gaan op zoek naar de mogelijkheden van een functiegebouw als stevig fundament voor organisatie- en talentontwikkeling.

De zorg is veranderd, cliënten en hun omgeving krijgen meer eigen regie en verantwoordelijkheid; dat vraagt van zorgprofessionals een andere rol en meer overstijgende blik. Wat betekent dit in de praktijk? Nu, en in de toekomst?

We staan stil bij kansen die een actueel en consistent functiegebouw kan bieden bij deze en andere ontwikkelingen binnen de zorgsector. Tevens maken we een vertaalslag naar mogelijkheden voor uw organisatie. Hierbij maken we gebruik van onze kennis vanuit het HR-trendonderzoek en onze ervaringen bij zorgorganisaties. Aan het einde van de middag heeft u voldoende bagage om herontwerp en actualisatie van het functiegebouw op de strategische agenda van uw organisatie te plaatsen.

Wat kunt u verwachten?

We gaan specifiek in op:

  • Functiegebouw als onderdeel van strategisch HR, waarom eigenlijk?
  • Mogelijkheden qua functiegebouw en profielen aansluitend op actuele ontwikkelingen
  • Link naar talentontwikkeling en employability
  • Kansen en risicoanalyse

Praktijkcase Cordaan

Elvira van Dusseldorp, Manager HR bij Cordaan vertelt u graag over haar ervaring bij de totstandkoming van nieuwe functieprofielen voor haar organisatie, onder andere als onderdeel van Strategische Personeelsplanning. 

Cordaan, één van de grootste zorgorganisaties van Amsterdam, heeft functieprofielen opgesteld in een breder HR-perspectief. Naast inzicht in activiteiten, verantwoordelijkheden en functie-eisen ~de basis~ bieden de nieuwe functieprofielen ook inzicht in het gewenste (toekomstige) gedrag en de gevraagde capaciteiten van medewerkers. Hiermee zijn de functieprofielen integraal aan de HR-doelstellingen van de organisatie beschreven en bieden ze handvatten voor talentontwikkeling. 

Tijdens de bijeenkomst gaan we verder in op de totstandkoming van de profielen, het proces en wat het traject de organisatie én individuele medewerkers heeft opgeleverd.
Duur, locatie en kosten

  • Duur: een dagdeel (middag, incl. lunch)
  • Prijs: € 299,00 per deelnemer 
  • Locatie: FWG Advies, Lunettenbaan 59, Utrecht


Voor wie

HR-adviseurs en HR-managers
Vragen?

Senior adviseur Ilse Dijkstra is een van de trainers van deze themabijeenkomst. Heeft u vragen over de inhoud van het programma? Neem direct contact op met Ilse of bel het FWG-servicepunt via 030 – 2669 400.