KENNIS EN VAARDIGHEDEN OPFRISSEN, EERDERE BEZWAARPROCEDURES EVALUEREN

De opfristraining is bedoeld om enerzijds de kennis en vaardigheden in de toepassing van FWG en de relevante cao-procedures op te halen en anderzijds de commissie de gelegenheid te geven om reeds uitgevoerde bezwaarbehandelingen en uitgebrachte adviezen te evalueren. De training wordt in-company aangeboden en specifiek afgestemd op de behoefte en het ervaringsniveau van de IBC. 

Resultaten

Deze training verstevigt uw kennis en vaardigheden in uw rol als IBC-lid. Na deze opfristraining:

 • Heeft u uw kennis en vaardigheden in het indelen van functies met FWG opgehaald;
 • Kent u de actuele (cao-)bezwaarprocedures en heeft u de taak/rol van de IBC bij het behandelen van bezwaren geëvalueerd;
 • Heeft u tips voor het optimaliseren van de processtappen van bezwaar tot advies;
 • Heeft u uw vaardigheden in het analyseren van bezwaren en het formuleren van effectieve vragen verder ontwikkeld;
 • Bent u in staat om de ontvankelijkheid van een bezwaar en het interne proces van afhandeling te beoordelen;
 • Heeft u praktische handvatten voor het formuleren en motiveren van een deskundig advies;
 • Bent u in de gelegenheid gesteld om behandelde (complexe) casussen als commissie te evalueren.

"Het was prettig om de procedures en mijn kennis weer te verhelderen, na enige tijd was ik toch weer wat vergeten.”

Programma: theorie en praktijk

Tijdens deze training maakt u (opnieuw) kennis met alle aspecten die komen kijken bij het adviseren vanuit de IBC. We bespreken de meest actuele regels en procedures in de vigerende cao’s, delen onze praktijkervaring en geven uw commissie voldoende mogelijkheid voor zelfreflectie en het bepalen van eigen leerdoelen. Het trainingsprogramma wordt afgestemd op de wensen en leerdoelen van de commissie en kan bijvoorbeeld onderdelen van onderstaande trainingselementen bevatten:

Opfrissen functiewaardering en bezwaarprocedures

 • Praktijkoefening functies indelen met FWG
 • Opfrissen (cao-)bezwaarprocedures en rol/taakstelling IBC

Bezwaarbehandeling als teamwerk

 • Rolverdeling
 • Delen van uitgangspunten en normbeleving

Praktijkoefening bezwaarbehandeling

 • Analyseren van bezwaren
 • Het formuleren van effectieve vragen/vraagtechnieken
 • Het voorbereiden en houden van een IBC-zitting

Praktijkoefening ontvankelijkheid van het bezwaar

Praktijkoefening bezwaarbehandeling

 • Bezwaar op de functiebeschrijving
 • Bezwaar op de functie-indeling

Praktijkoefening IBC-advies

 • Inhoud IBC-advies
 • Bespreking uitgebrachte adviezen

Evaluatie bezwaarbehandeling:

 • Evaluatie van bezwaarbehandelingen a.d.h.v. eigen casuïstiek;
 • Reflectie proces, samenwerking, rollen en uitkomsten;
 • Ontwikkelpunten benoemen en vervolgafspraken maken.Duur, locatie en kosten

We passen het programma en de praktijkoefeningen aan op de wensen en ervaring van uw commissie en organiseren de training op uw locatie. Wij maken hier bij voorkeur gebruik van casuïstiek vanuit uw eigen organisatie. Neem voor een programma en bijbehorende offerte op maat contact op met adviseur Betty Nagtegaal of het FWG Servicepunt via 030 – 2669 400.


Voor wie

(Leden en voorzitters van) Interne bezwarencommissies die ervaring hebben met het voorbereiden en uitvoeren van een IBC-traject en met het adviseren bij IBC-adviesaanvragen. Deelnemers hebben de basistraining Professioneel werken als IBC (voorheen: Training IBC) gevolgd en zijn voldoende vaardig in het indelen van functies met FWG 3.0, FWG VVT of FWG Gehandicaptenzorg.


Voorbereiding

 Een zekere basiskennis en vaardigheden zijn

 essentieel voor deelname aan deze training.

 Ervaring met het voorbereiden en uitvoeren

 van een IBC-traject en het adviseren bij IBC-

 adviesaanvragen helpen u om de

 groepsgewijze bespreking van meer complexe

 casuïstiek naar een hoger niveau te tillen.

 Bij voorkeur heeft u tevens de training

 Professioneel werken als IBC gevolgd.Vragen?

Adviseur Betty Nagtegaal is een van de trainers van deze Opfristraining IBC. Hebt u vragen over de inhoud van het programma of wilt u weten of deze training past bij uw opleidingsvraag? Neem direct contact op met Betty of bel het FWG Servicepunt via 030 – 2669 400.