WORD EEN 'MASTER OF SPP'!

SPP is een voortdurend terugkerend thema bij organisaties, dat bij HR wordt neergelegd. Veelal is de kennis al in huis (functionarissen volgen leergangen, workshops en cursussen), maar het inbedden van de systematiek in de organisatie vindt veel minder plaats. Invoering blijkt vaak een struikelpunt of een ingezet SPP-traject strandt. De waan van de dag overheerst, er wordt onvoldoende tijd in geïnvesteerd en/of de toegevoegde waarde wordt wel door de HR-functionaris gezien maar niet door de andere belanghebbenden.

Vanwege de geldende coronamaatregelen hebben wij besloten alle fysieke trainingen om te zetten in online trainingen. Bij in-company trainingen zoeken wij samen met de klant naar een passende oplossing.

Bent u klaar met de standaard leergangen over strategisch personeelsbeleid? Met cursussen als ‘aan de slag met SPP in X stappen’? De basis van SPP kent u wel en nu heeft u behoefte aan waardevolle verdieping? De masterclass ‘Masters of SPP’ is bedoeld voor HR-managers en (strategisch) HR-adviseurs, die op zoek zijn naar een dieper begrip en meer strategische toepassing van SPP.

Wat kunt u verwachten?
Tijdens de masterclass focussen we ons op de S van SPP en belichten de essentie van SPP vanuit de invalshoek van relevante stakeholders:

 • een bestuurder;
 • een toezichthouder;
 • een rekenmeester;
 • een onderzoeker;
 • en een beleidsmaker.

De ‘Masters of SPP’ masterclass biedt u een unieke mogelijkheid om met vijf verschillende sprekers in gesprek te gaan over hun visie op SPP. U bepaalt uw eigen leerdoelen en elke spreker is erop gericht u te helpen om SPP in uw organisatie succesvol in te voeren of te versterken. Eén van de gasten is prof. dr. Johan Polder, hoogleraar Gezondheidseconomie aan de Universiteit van Tilburg en Chief Science Officer (CSO) bij het RIVM. Hij geeft een uniek inkijkje in het overheidsbeleid, de invloed op de arbeidsmarkt en uw handelingsperspectief. Een andere invalshoek krijgt u van Godfried Verkerk, voorzitter van de Raad van Bestuur van Vivium. Hij vertelt wat hij als bestuurder verwacht van een ‘Master of SPP’.

Programma
Het programma kent de volgende onderdelen:

 1. SPP  focust op functies en op formatie. Een functie is echter een verzameling van activiteiten en taken. En onderhevig aan verandering door trends. Maar wanneer leidt een trend nu echt tot impact op de samenstelling en omvang van het personeelsbestand van een organisatie?

  Dr. Irene van der Glind, gezondheidswetenschapper en bestuurskundige en senior onderzoeker bij FWG Progressional People gaat in op deze vraag en de relatie tussen de organisatie van het werk en de organisatie van de toekomst.

   
 2. Waar gaat SPP over als we daadwerkelijk recht willen doen aan het strategische karakter van SPP?  En wat is daarbij de rol en invloed van een raad van toezicht van een zorgorganisatie?

  Deze bijdrage wordt verzorgd door Bram de Gier, senior adviseur FWG Progressional People in samenwerking met Sjaak den Heijer, lid  Raad van Toezicht van Charim en De Hoop.  

   
 3.  SPP wordt al snel geassocieerd met cijfers. Maar wanneer en hoeveel kan je nu echt rekenen op basis van cijfers?

  De bijdrage wordt verzorgd door Chris-Jan van Leeuwen  en Onno Verbaas, beide Senior Adviseur bij FWG Progressional People. Zij  belichten de cijfer- en modelmatige kant van SPP.

   
 4.  SPP  focust op functies en op formatie. Een functie is echter een verzameling van activiteiten en taken. En onderhevig aan verandering door trends. Maar wanneer leidt een trend nu echt tot impact op de samenstelling en omvang van het personeelsbestand van een organisatie?

  Dr. Irene van der Glind, gezondheidswetenschapper en bestuurskundige en senior onderzoeker bij FWG Progressional People gaat in op deze vraag en de relatie tussen de organisatie van het werk en de organisatie van de toekomst.
   
 5. “The bigger picture”: de economie van vraag en  aanbod van arbeidsmarkt in de zorg. Kan je SPP verrijken door een beter beeld te hebben van het groter plaatje rondom de invloed van beleid en beleidsontwikkelingen? 

  Prof. dr. Johan Polder verkent met u het speelveld van de gezondheidszorg, de te verwachten ontwikkelingen en het overheidsbeleid. Wat is de invloed op de arbeidsmarkt? En wat is het handelingsperspectief van een organisatie hierbij? Kortom, wat betekenen deze ontwikkelingen en de wijze waarop de overheid opereert voor uw SPP-beleid? Deze vragen komen bij dit onderdeel aan de orde. 

   
 6. SPP vanuit de optiek van een bestuurder bekeken. Wat is de waarde van SPP voor een bestuurder, hoe gaat deze hiermee om? Wat verwacht hij van HR op dit vlak, wanneer is een HR-functionaris daadwerkelijk een Master of SPP?  Drs. Godfried Verkerk, voorzitter Raad van Bestuur Vivium gaat over deze vragen stevig in gesprek met de deelnemers.

  De masterclass wordt begeleid door Chris-Jan van Leeuwen en Bram de Gier, senior adviseurs bij FWG Progressional People. Beide kunnen putten uit een ruime ervaring als adviseur en procesbegeleider op het terrein van arbeidsmarkt en strategisch personeelsbeleid bij een groot aantal zorgorganisaties, regionale samenwerkingsverbanden en landelijke en sectorale partijen in Zorg en Welzijn.

Wat levert het u op?
Grijp deze kans om in één intensieve, waardevolle dag uw SPP-bagage tot een hoger niveau te brengen. Door het inkijkje in de mindset van de diverse stakeholders, bent u terug in uw organisatie beter in staat om de waarde van SPP aan uw eigen stakeholders over te brengen. En daarmee SPP een strategische plek in uw organisatie geven.

Duur, locatie en kosten

 • Duur: ochtend, middag en avond 
 • Prijs: € 899,00 per deelnemer
 • Locatie:  FWG Progressional People, Lunettenbaan 59 te Utrecht

 

Voor wie

HR managers en HR adviseurs

 

 

Vragen?

Adviseur Chris-Jan van Leeuwen is een van de trainers van de Masterclass SPP. Heb je vragen over de inhoud van het programma of wil je weten of deze training past bij jouw opleidingsvraag? Neem direct contact op met Chris-Jan of bel ons servicepunt via 030 – 2669 400.