INZICHT IN HET SYSTEEM, OEFENEN MET INDELEN

In deze training krijgt u inzicht in de achtergrond en werkwijze van FWG VVT en leert u hiermee functies indelen. U analyseert functiebeschrijvingen en vergelijkt functies met  kaderteksten, niveau-onderscheidende elementen en ijkfuncties in het systeem. Daarnaast doet u in de training ervaring op met het beargumenteren van uw indelingskeuze. 

Vanwege de geldende coronamaatregelen hebben wij besloten alle fysieke trainingen om te zetten in online trainingen. Bij in-company trainingen zoeken wij samen met de klant naar een passende oplossing.

Resultaten

Na deze training:

 • kent u het doel, de achtergrond en de rangordening van functies naar relatieve zwaarte;
 • kent u de stappen in het indelingsproces, de betrokken partijen/rollen en het gebruik van kernfuncties, kaderteksten, niveau-onderscheidende elementen en ijkfuncties;
 • kunt u indelen op basis van een functiebeschrijving volgens de processtappen, waarbij u rekening houdt met FWG-terminologie en de consistentie binnen het functiehuis;
 • kunt u uw keuzes gedurende het indelingsproces beargumenteren en toelichten aan leidinggevenden en medewerkers.

"Sinds 2016 werkt de VVT-branche met een nieuw systeem voor het indelen van functies. De applicatie is toegankelijk en het indelen van functies gaat snel. Je moet alleen even wennen, en dus leren hoe het werkt.”

Programma: theorie en praktijk

De nadruk in deze training ligt op het werken met FWG VVT. Na een korte inleiding gaat u zelf en samen met vakgenoten aan de slag met het indelen van functies in FWG VVT. Daarbij werken we met praktijkvoorbeelden uit uw en onze organisatie. Het programma ziet er als volgt uit:

Introductie en achtergrond FWG VVT:

 • ontwikkelingen in de branche (vraaggerichte zorg, ruimte voor professional, vakmanschap);
 • cao-afspraak – vereenvoudigde vorm van indelen;
 • samenhang FWG 3.0 en FWG VVT;
 • impact van indelen van FWG VVT op het huidige functiehuis.

Theorie:

 • opbouw en werkwijze systeem;
 • bestandsinhoud FWG VVT;
 • stappen in het beredeneerd indelen.

Praktijk:

 • oefenen met het indelen van functies;
 • oefenen met het motiveren van indelingsvoorstellen;
 • beoordelen van bezwaren op indelingsvoorstellen;
 • helpdeskadvies en deskundigenoordeel.

In-company mogelijk

We kunnen het programma en de casuïstiek aan uw wensen aanpassen en de training op uw locatie organiseren. Neem hiervoor contact op met adviseur Sanne Wissink of ons servicepunt via 030 – 2669 400.

Tot slot

Wilt u naast de training Functies indelen met FWG VVT ook een training volgen om functies te kunnen beschrijven? Dan adviseren wij qua volgorde om eerst de training Functies indelen met FWG VVT te volgen en vervolgens de training Functies beschrijven.

Duur, locatie en kosten

 • Duur: een dagdeel (13.00-17.00)
 • Prijs: €299,00 per deelnemer (incl. lunch)
 • Locatie: FWG Progressional People, Lunettenbaan 59 te Utrecht

 

Voor wie

Toepassers van FWG VVT (HR-managers, startende en ervaren HR-adviseurs, FWG-procesverantwoordelijken, leidinggevenden en IBC-leden in de VVT-branche of geboortezorg). U hebt te maken met functiewaardering, vacaturestelling of organisatieontwerp en wilt daarom leren werken met FWG VVT. Bent u IBC-lid? Dan volgt u voor specifieke IBC-materie tevens de basistraining 'Professioneel werken als IBC'.

 

  Voorbereiding

  Een zekere basiskennis is essentieel voor

  deelname aan deze training. Ons advies is        dat u beschikt over:

 

 • Basiskennis van functies en processen binnen zorgorganisaties in de VVT-branche helpen u in de oefeningen om functies in te delen.
 • Basiskennis van functiewaardering helpt u om bepaalde begrippen en processen beter in hun context te plaatsen.

 


Vragen?

Adviseur Sanne Wissink is een van de trainers van de training Functies indelen met FWG VVT. Hebt u vragen over de inhoud van het programma of wilt u weten of deze training past bij uw opleidingsvraag? Neem direct contact op met Sanne of bel ons servicepunt via 030 – 2669 400.