PASSENDE FUNCTIEBESCHRIJVINGEN DIE VOLDOEN AAN DE KWALITEITSEISEN

In deze basistraining leert u hoe u compacte functiebeschrijvingen maakt die voldoen aan de kwaliteitseisen die in de cao zijn vastgelegd. U maakt daarnaast kennis met verschillende formats, zodat de functiebeschrijvingen passen bij uw organisatie. Denk hierbij aan taak- of juist resultaatgerichte beschrijvingen of functiebeschrijvingen met ruimte voor activiteiten in relatie tot zelforganisatie.

Vanwege de geldende coronamaatregelen hebben wij besloten alle fysieke trainingen om te zetten in online trainingen. Bij in-company trainingen zoeken wij samen met de klant naar een passende oplossing.

Resultaten

Tijdens de training leert u aan welke cao-kwaliteitscriteria een functiebeschrijving moet voldoen en oefent u met het compact beschrijven van het doel van de functie, plaats in de organisatie, functie-inhoud en functie-eisen.

Na deze basisprincipes gaan we in op hoe u ervoor kunt zorgen dat de functiebeschrijving aansluit bij uw organisatie, zoals de missie, doelstelling, processen en arbeidsverdeling. U krijgt hiertoe verschillende formats en best practices aangereikt. Hoe geeft u bijvoorbeeld competenties, rolbeschrijvingen of activiteiten in relatie tot zelforganisatie een plek in een functiebeschrijving? En wat is het verschil tussen een taak-,  een resultaatgerichte of een waardegedreven functiebeschrijving?

Tot slot gaan we in op hoe u de functiebeschrijvingen – die voldoen aan de kwaliteitseisen en passen bij uw organisatie – kunt benutten als stevige basis binnen het bredere HRM-instrumentarium.

"Het is een prettige, praktische training. Ik weet nu waaraan een functiebeschrijving moet voldoen in relatie tot functiewaardering en andere HR-instrumenten. Bovendien kan ik zelf kiezen welk format goed bij onze organisatie past."

Programma

We beginnen de training met een korte theoretische inleiding. We gaan in op de achtergrond en het doel van het beschrijven van functies en geven een toelichting op de cao-kwaliteitscriteria. Ook doorlopen we de verschillende onderdelen van een functiebeschrijving en geven u inzicht in verschillende formats.

Na deze korte inleiding gaat u zelf aan de slag. U maakt zelf of samen met andere deelnemers (onderdelen van) een functiebeschrijving. We bespreken en oefenen verschillende praktijkvoorbeelden, het liefst op basis van casuïstiek uit uw eigen organisatie. U oefent met verschillende formats, zodat u een gevoel krijgt wat bij uw organisatie past.

We sluiten af met een korte evaluatie en staan stil bij hoe u de opgedane kennis kan toepassen binnen uw organisatie.

In-company mogelijk

We kunnen het programma en de casuïstiek aan uw wensen aanpassen en de training op uw locatie organiseren. Neem hiervoor contact op met adviseur Fleur Schreuders of ons servicepunt via 030 - 2669 400.

Tot slot

Wilt u naast de training Functies beschrijven ook een training volgen om functies te kunnen indelen met FWG? Dan adviseren wij qua volgorde om voorafgaand aan de training Functies beschrijven de training Functies indelen met FWG 3.0, de training Functies indelen met FWG VVT of Functies indelen met FWG Gehandicaptenzorg te volgen.

Duur, locatie en kosten

  • Duur: een dag (09.30-16.00)
  • Prijs: €495,00 per deelnemer (incl. lunch)
  • Locatie: FWG Progressional People, Lunettenbaan 59 te Utrecht

 

Voor wie

HR-professionals en -managers, procesverantwoordelijken en leidinggevenden. U wilt zelf functies leren beschrijven of uw kennis opfrissen.

 

  Voorbereiding

  Een zekere basiskennis is essentieel voor

  deelname aan deze training. Ons advies is        dat u beschikt over:
 

  • Basiskennis van functies en processen binnen zorgorganisaties; onmisbaar tijdens de oefeningen om de inhoud van functies te analyseren en functies te beschrijven.
  • Basiskennis van functiewaardering helpt u om bepaalde begrippen en processen beter in hun context te plaatsen.

 

Vragen?

Senior adviseur Fleur Schreuders is een van de trainers van de training Functies beschrijven. Heeft u vragen over de inhoud van het programma of wilt u weten of deze training past bij uw opleidingsvraag? Neem direct contact op met Fleur of bel ons servicepunt via 030 – 2669 400.