Medezeggenschapsraden worden vaak in een (te) laat stadium betrokken bij processen op het gebied van functieontwerp, herschikking van functies en herontwikkeling/-beschrijving van het functiehuis. Wij nodigen OR-leden uit om hierin een meer proactieve rol aan te nemen. Maar hoe pak je dat aan?

Vanwege de nieuwe coronamaatregelen hebben wij besloten alle fysieke trainingen om te zetten in online trainingen. Dit geldt in ieder geval tot en met 31 december 2020. Bij in-company trainingen zullen wij samen met de klant op zoek gaan naar een passende oplossing.

FWG heeft een training ontwikkeld, speciaal voor leden van een OR of andere medezeggenschapsraad. Daarin laten we zien:

 • Wat is de toegevoegde waarde van een actueel functiehuis voor de organisatie en medewerkers?
 • Hoe kun je als OR het voortouw nemen in deze processen?
 • Hoe plaats je het onderwerp op de (strategische) agenda van de organisatie?
 • En wat zijn verder actuele thema’s op het gebied van functiewaardering (zoals andere formats en wijzigingen in de cao)?

Resultaat
Na afloop van de training:

 • Weet u welke rechten de OR heeft als het gaat om introductie van een nieuw (generiek)  functiehuis of herziening van functies voor groepen medewerkers;
 • Heeft u juridische en beleidsmatige kaders voor verbeterinitiatieven in functiewaardering en beloning binnen uw organisatie;
 • Kunt u de werkgever/bestuurder helpen door tijdig manco’s te signaleren in acties op het gebied van functiebeschrijving en -waardering;
 • Kunt u inhoudelijk adequaat reageren op advies- en instemmingsverzoeken m.b.t. functiewaardering en beloning.

Incompany mogelijk
We kunnen het programma en de casuïstiek aan uw wensen aanpassen en de training op uw locatie organiseren. Neem hiervoor contact op met adviseur Albert Wielink of het servicepunt via 030 - 2669 400.

Duur, locatie en kosten

 • Duur: een dagdeel (middag, incl. lunch)
 • Prijs: € 299,00 per deelnemer
 • Locatie: FWG Progressional People, Lunettenbaan 59, Utrecht
 • Incompany ook mogelijk!

 

Voor wie

Leden van een OR of andere medezeggenschapsraad

 

 

Vragen?

 

Senior adviseur Albert Wielink is een van de trainers van deze OR-training. Heeft u vragen over de inhoud van het programma of wilt u weten of deze training past bij uw opleidingsvraag? Neem direct contact op met Albert of bel het Servicepunt via 030 – 2669 400.